​شش هزار جریب باغ در شمال کشور احداث می‌شود

مسئولین پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال می‌گویند که با هدف رشد باغداری و حاصل‌گیری بهتر از فرآورده‌های زراعتی در ساحه چهار هزار جریب زمین، باغ‌های میوه احداث می‌شود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۸
​شش هزار جریب باغ در شمال کشور احداث می‌شود
فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال می‌گوید با هدف بهبود وضعیت باغداری، در سال جاری، در چهار هزار جریب زمین باغ‌های میوه و در دو هزار جریب زمین باغ‌های پسته ساخته خواهد شد.

وی گفت: «بیشتر از چهار هزار جریب باغ در زون شمال ایجاد خواهد شد. این باغ‌ها شامل میوه‌های مختلف است که با آن محیط مطابقت دارد که شامل بادام انار زرد آلو شفتالو انگور و الو و گیلاس و پسته است. امسال دو هزار جریب زمین باغ پسته نیز در کنار این باغ‌ها بسازیم.»

باغ‌های احداث شده در ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان وفاریاب می‌باشد. در این میان دهقانان بلخ از افزایش ۳۰ درصدی حاصلات میوه‌های شان خبر می‌دهند.
کد مطلب: 87266
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل