غنی: نهادهای دولتی نیازمندی‌هایشان را از میان تولیدات زنان خریداری کنند

محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور می‌گوید که بودجهٔ اتاق تجارت و صنایع زنان، در فعالیت‌های تولیدی مصرف شود و نهادهای دولتی، نیازهای شان را از این تولیدات رفع نمایند؛ مشروط براینکه خدمات آنان، معیاری باشد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۵
غنی: نهادهای دولتی نیازمندی‌هایشان را از میان تولیدات زنان خریداری کنند
اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان، در ماه میزان سال ۱۳۹۶ با مشارکت ۸۰۰ زن تاجر و کارخانه دار به منظور توسعهٔ تجارت خارجی زنان افغان در کابل ایجاد شده‌است.
در خبرنامهٔ دفتر سخنگوی رئیس‌جمهور آمده‌است که محمداشرف غنی روز گذشته با مسئولین این اتاق در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
رئیس‌جمهور در این دیدار، هدایت داد که به منظور دایمی‌ساختن اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اقدام خواهد شد.
وی گفت که به ادارات دولتی و نهادهای سرمایه‌گذار اجازه نمی‌دهد که مانع فعالیت‌های اتاق تجارت و صنایع زنان شوند.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که بودجهٔ اتاق تجارت و صنایع زنان، باید در فعالیت‌های تولیدی به مصرف برسد و همچنان نهادهای دولتی، ضروریات شان را از تولیدات زنان سرمایه‌گذار خریداری نمایند؛ مشروط به اینکه خدمات آنان، معیاری باشد.
رئیس‌جمهور در انتهای سخنانش، گفت که به منظور بازاریابی به تولیدات زنان سرمایه‌گذار، یک طرح ترتیب گردد.
کد مطلب: 87263
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل