مجلس نمایندگان وزیر فواید عامه را استیضاح و سپس ابقا کرد

رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت وزارت فواید عامه حدود یک میلیارد و ۹ صد میلیون افغانی بودجه انکشافی خود را نتوانسته مصرف کند، دو مورد تخطی از اصول نامه بودجه دارد و تخطی حسابی دارد و همچنین مصرف بودجه ده‌ها پروژه دیگر هم صفر است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۳
مجلس نمایندگان وزیر فواید عامه را استیضاح و سپس ابقا کرد
وزیر فواید عامه به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی سال ۱۳۹۶ این وزارت از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شد، اما دوباره در مجلس رای آورد و ابقا شد.
عظیم محسنی رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس در نشست عمومی دیروز (شنبه اول جدی) این مجلس گفت، بر اساس فیصله قبلی مجلس در مورد بررسی قطعیه ۱۳۹۶، وزرایی که مصرف بودجه شان کمتر از ۷۰ درصد است استیضاح می‌شوند.
آقای محسنی در مورد دلایل استیضاح وزیر فواید عامه گفت که این وزارت در سال مالی ۱۳۹۶ حدود ۶۳ درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده و به همین دلیل استیضاح شده‌است.
به گفته او، وزارت فواید عامه حدود یک میلیارد و ۹ صد میلیون افغانی بودجه انکشافی خود را نتوانسته مصرف کند، دو مورد تخطی از اصول نامه بودجه دارد و تخطی حسابی دارد و همچنین مصرف بودجه ده‌ها پروژه دیگر هم صفر است.
اما یما یاری در پیوند به مصرف کم بودجه انکشافی این وزارت در سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی گفت: «از روزی که من از مجلس رای اعتماد گرفته‌ام در اجرآرات خود جوابگو هستم؛ اما متأسفانه بعد از ختم سال مالی ۱۳۹۶ رای اعتماد گرفته‌ام؛ در سال مالی ۱۳۹۷ مصرف بودجه انکشافی وزارت فواید عامه به ۹۷٫۵ درصد رسیده‌است.»
به گزارش جمهور، آقای یاری افزود که وزارت فواید عامه با مشکلاتی چون کمبود ظرفیت، نفوذ حلقات مافیایی، ساختار اداری نا مناسب و همچنین پروژه‌های که مسئولیت مستقیم این وزارت نیست، روبرو بوده‌است.
او ادامه داد که اولین کارش در وزارت فواید عامه ترتیب یک استراتیژی ۵ ساله بود که اولویت‌های این وزارت را مشخص کرده‌است.
به گفته او، هم‌اکنون نا امنی در تطبیق پروژه‌های وزارت فواید عامه در سراسر کشور چالش اساسی است و تعداد زیادی از کارمندان این وزارت اختطاف یا شهید شده‌اند؛ ولی با وجود آن هم در سال مالی ۱۳۹۷ حدود ۹۷٫۵ درصد بودجه انکشافی این وزارت به مصرف رسیده‌است.
سر انجام مجلس برای قناعت و عدم قناعت نمایندگان به دلایل آقای یاری صندوق گذاشت که حدود ۱۰۰ نماینده مجلس آرای خود را استفاده کردند و ۶۰ نماینده رای قناعت و ۳۴ نماینده دیگر رای عدم قناعت استفاده کرده بودند و اینگونه آقای یاری در سمت خود باقی ماند.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که در نتیجه رای‌گیری مجلس بر سر قناعت و عدم قناعت نمایندگان از توضیحات وزیر فواید عامه، آقای یاری کما کان منحیث وزیر فواید عامه باقی ماند.
پیش از این، مسئولان چهار وزارتی که توسط سرپرستان اداره می‌شوند، از سوی مجلس نمایندگان به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی در سال ۱۳۹۶ استجواب شده‌اند.
کد مطلب: 86942
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل