کمک‌های غذایی به محاصره شدگان سرحوض فاریاب برگشت خورد

18 قوس 1397 ساعت 10:49

مقام‌های محلی در ولایت فاریاب می‌گویند که محموله موادغذایی اداره سره میاشت، به محاصره شدگان منطقه سرحوض ولسوالی پشتونکوت مسترد شده‌است.


پس از آنکه خبر جان باختن پنج تن از اطفال و زنان بر اثر قحطی و گرسنگی در منطقه سرحوض در رسانه‌ها انعکاس یافت و رئیس ارکان کندک ذوالفقار کوماندو در منطقه در گفتگو با رسانه‌ها گفت که وی و سربازان تحت امرش استحقاق و نان یک روزه شان را به اطفال و زنان گرسنه توزیع کرده‌اند، والی فاریاب شماری از موسفیدان را در نزد طالبان فرستاد تا این گروه اجازه دهند که برای غیر نظامیان محاصره شده و گرسنه، مواد غذایی برسانند.
داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب افزود که طالبان پیشنهاد وی را پذیرفتند و رئیس سره میاشت با تیم کاری، یک موتر مواد خوراکی را در منطقه انتقال داد تا به افراد غیرنظامی گرسنه توزیع نماید؛ اما به دلایل ناموجه دوباره مواد را در شهر میمنه برگرداندند.
همایون عادل رئیس سره میاشت فاریاب گفت که طبق توافق، آنها مواد کمکی را در نقطه صفر بین جبهه نیروهای دولتی و طالبان انتقال دادند و برای ۳۰ نفر از محاصره شدگان سرحوض که با مرکب‌های شان آمده بودند موادی از قبیل آرد، برنج، روغن، شکر، چای و کمپل دادند؛ و با ولی محمد قوماندان قرار گذاشته بودند پس از آنکه افراد یادشده موادشان را بردند، بقیه افراد در گروپ های۲۰ نفری بیایند و کمک‌ها را دریافت کنند.
عادل افزود: «پس از آنکه ۳۰ نفر مواد شان را در قریه تحت محاصره بردند، به افراد دیگر اجازه داده نشد که بیایند و از کمک‌ها مستفید شوند. با ولی محمد قوماندان تماس گرفتم؛ در پاسخ گفت که طالبان، مردم را هنگام دریافت مواد خواهند کشت. برایش گفتم که اطفال زیر سن ۱۸ سال را با مرکب‌ها بفرستید، مواد را ببرند؛ اما قبول نکرد. خودم در قلعه تحت محاصره رفتم تا به مردم اجازه بدهد نیز موفق نشدم. سر انجام بقیه مواد را واپس در شهر میمنه انتقال و در گدام سره میاشت تخلیه کردیم.»
رئیس سره میاشت گفت که طالبان هنگام رفت و برگشت و هنگام توزیع مواد، هیچگونه ممانعت و مزاحمتی نکردند.
اما ولی محمد رحمانی برادر محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب که قوماندان نیروهای خیزش مردمی در منطقه سر حوض است گفت که بر اساس تفاهم با رئیس سره میاشت، ۲۰ نفر شامل افراد کهن‌سال، زنان و اطفال را فرستاده‌است؛ آنان مواد را از تیم سره میاشت تحویل گرفتند و در مسیر راه تمام مواد را طالبان از دست شان گرفته و با یک کیلو شکر و یک کیلو لوبیا، آن هم با تهدید و توبیخ و گذاشتن کارد در گلوی یک زن و یک طفل، رخصت کردند.
وی افزود که مواد، بیشتر از جان انسان‌ها ارزش نداشت؛ کسی حاضر نشد دوباره در محلی که خطر وجود داشت بروند. از این رو ۳۴ راس اسب بزکشی داشتم که یکی از آن‌ها را آن روز ذبح کردم تا به مردم گرسنه بدهم. وی گفت که اسبان دیگر را یکی پی دیگر ذبح می‌کند.
اما مسئولین طالبان، گفته‌های ولی محمد قوماندان را رد کرده و می‌گویند که تمام مواد را خود وی از دست مردم گرسنه گرفته‌است و به این بهانه می‌خواهد طالبان را بدنام سازد.
مسئولین طالبان گفتند که اگر رئیس سره میاشت و تیم کاری وی، واقعاً مسلمان کامل باشند؛ باید به رسانه‌ها بگویند که طالبان با آن‌ها همکاری کردند یا مزاحمت؟


کد مطلب: 86610

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/86610/کمک-های-غذایی-محاصره-شدگان-سرحوض-فاریاب-برگشت-خورد

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com