​محمد نسیم گنجی:

مشتریان بلخ بیش از ۱٫۳ میلیارد افغانی به برشنا بدهکار هستند

3 قوس 1397 ساعت 13:32

گزارشگر : سید حبیب‌الله نجفی‌زاده

رئیس بلخ برشنا گفت: «براساس گسترش شهر مزارشریف نیازمندی مردم نیز به برق بیشتر شده و حالا نیازمندی کلی ما بیش از ۱۰۰ میگاوات است، از این رو ۳۵ تا ۴۰ میگاوات برق کمبود داریم.»


باوجودی که برخی از شهروندان صرفیه انرژی برق خود را در وقت و زمان معیین آن تحویل می‌دهند اما تاهنوز هم مشتریان برق در بلخ بیش از ۱٫۳ میلیارد افغانی به برشنا بدهکار هستند.
با فرا رسیدن فصل سرما در ولایت بلخ پرچوی (نوبتی توزیع انرژی برق) صورت گرفته‌است که سبب نگرانی شهروندان شهرمزارشریف گردیده‌است.

نگرانی از توزیع نوبتی برق در شهر مزار شریف
محمد نسیم گنجی رئیس بلخ برشنا که در شهر مزارشریف با رسانه‌ها صحبت می‌کرد، گفت: «ما در جریان سال دو بار سیستم توزیع نوبتی برق داریم که این امر در فصل‌های (زمستان و تابستان) است.»
وی با بیان اینکه توزیع نوبتی برق براساس برنامه‌های تنظیم شده این اداره صورت می‌گیرد، افزود: «به دلیل کمبود انرژی برق در فصل‌های زمستان و تابستان برنامه توزیع نوبتی تطبیق می‌شود.»
آقای گنجی می‌گوید که از ازبکستان بیش از ۴۰۰ میگاوات برق وارد افغانستان می‌شود که سهیمه ولایت بلخ از این برق بین ۶۰ تا ۶۵ میگاوات است.
نامبرده تصریح کرد: «براساس گسترش شهر مزارشریف نیازمندی مردم نیز به برق بیشتر شده و حالا نیازمندی کلی ما بیش از ۱۰۰ میگاوات است، از این رو ۳۵ تا ۴۰ میگاوات برق کمبود داریم.»
موصوف می‌افزاید به دلیل اینکه کمبود برق وجود دارد، ما توزیع نوبتی برق را روی دست گرفته‌ایم و در ساحات مختلف این برنامه تطبیق می‌شود تا عدالت تأمین گردد.

مشتریان بلخ بیش از ۱٫۳ میلیارد افغانی به برشنا بدهکار هستند
رئیس بلخ برشنا می‌گوید که در سال‌های گذشته تا حدود ۳۴۰ میگاوات برق از ازبکستان برای افغانستان خریداری می‌شد اما حالا این رقم افزایش یافته و تا ۴۰۰ میگاوات برق رسیده‌است.
وی با بیان این مطلب که بلخ برشنا بیش از ۱۵۰ هزار مشتری دارد، افزود: «این مشتریان شامل منازل رهایشی، ادارات دولتی، مراکز تجارتی، مغازه‌ها و کارخانه‌ها می‌باشند.»
موصوف در رابطه به بدهکاری مشتریان به بلخ برشنا گفت: «بیش از ۱٫۳ میلیارد افغانی مشتریان به این اداره بدهکار هستند.»
نامبرده تصریح کرد: «این مشتریان در سطح‌های مختلف از شهروندان و مراکز تجارتی گرفته تا ادارات دولتی و مراکز تحصیلی و آموزشی می‌باشند.»
قابل ذکر است که در ولایت بلخ بیش از ۲٫۵ میلیون نفر زندگی می‌کنند که نیاز اولیه و اساسی آن‌ها برق است.
سید حبیب‌الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان


کد مطلب: 86211

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/86211/مشتریان-بلخ-بیش-۱-۳-میلیارد-افغانی-برشنا-بدهکار-هستند

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com