مسلم‌یار: اگر خلیل‌زاد سیاست دوگانه ندارد چرا با بزرگان سیاسی یکجا صحبت نمی‌کند؟

رئیس مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس گفت: «مردم افغانستان در مورد تلاش‌های آقای خلیل‌زاد در مورد صلح ملاحظه دارند و اگر آقای خلیل‌زاد سیاست دوگانه ندارد چرا بزرگان سیاسی را در ارگ نمی‌خواهد و با همه یکجا در مورد چگونگی صلح صحبت نمی‌کند؟».
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۸
مسلم‌یار: اگر خلیل‌زاد سیاست دوگانه ندارد چرا با بزرگان سیاسی یکجا صحبت نمی‌کند؟
مجلس سنا ضمن تأکید بر ضرورت تأمین صلح در کشور می‌گوید که دیدارهای جداگانهٔ خلیل‌زاد با رهبران سیاسی افغانستان مشکوک است.
فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا در نشست دیروز این مجلس گفت: «مردم افغانستان در مورد تلاش‌های آقای خلیل‌زاد در مورد صلح ملاحظه دارند و اگر آقای خلیل‌زاد سیاست دوگانه ندارد چرا بزرگان سیاسی را در ارگ نمی‌خواهد و با همه یکجا در مورد چگونگی صلح صحبت نمی‌کند؟».
آقای مسلم‌یار می‌گوید که خلیل‌زاد در مورد صلح میان حکومت و سایر بزرگان سیاسی تفاوت قایل می‌شود و با هرکدام به گونهٔ «مشکوک» صحبت می‌کند وگرنه همه مردم افغانستان می‌دانند که جنگ راه حل نیست و از حرکت صلحی که باعزت باشد استقبال می‌کنند.
از سوی هم، برخی سناتوران دیگر هم روند صلح را پیچیده و مشکوک خواندند.
عبدالرحیم حسن‌یار یک عضو مجلس سنا گفت: «روند صلح افغانستان به یک بازی سیاسی بین ابرقدرت‌ها به‌ویژه آمریکا، روسیه و کشورهای منطقه تبدیل شده و سیاست‌مداران افغانستان نیز سیاست‌های نادرستی را در پیش گرفته و روند صلح عملاً از اختیار شورای عالی صلح بیرون شده‌است.»
آقای حسن‌یار با تأکید بر اینکه کشورهای منطقه و قدرت‌های جهان هیچ‌گاهی در افغانستان صلح نخواهند آورد افزود که رهبران سیاسی افغانستان نگذارند روند صلح به تباهی مردم افغانستان بیانجامد.
این در حالی است که اخیراً محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز گفته‌است که آقای خلیل‌زاد جاده صلح را یک‌طرفه دنبال می‌کند و شورای عالی صلح نیز گفته‌است که جزئیات روند صلح با این شورا شریک نمی‌شود.
کد مطلب: 86084
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل