​احمدولی مسعود: مأموریت خلیلزاد خون‌های بیشتری را خواهد ریخت

احمدولی مسعود گفت اگر ارادهٔ برای صلح است، باید از درون یک انتخابات شفاف و آزاد گذار کرده و با ایجاد دولت ملی با قاعده، از موضع قدرت ملی به صلح برسیم.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۹
​احمدولی مسعود: مأموریت خلیلزاد خون‌های بیشتری را خواهد ریخت
احمدولی مسعود، رئیس جریان سیاسی آجندای ملی در جلسهٔ کاری جریان آجندای ملی و دیدار با شماری از نخبگان سیاسی و مدنی کشور پیرامون انتخابات، ایجاد حکومت موقت و دعوت آقای اشرف غنی از رهبری آجندای ملی به‌منظور صحبت در مورد صلح، گفت‌وگو و رأی‌زنی کردند.
رئیس جریان سیاسی آجندای ملی در این دیدارها گفته‌است: به تعویق انداختن انتخابات زیر نام صلح با ایجاد حکومت موقت یا گره زدن آن با تداوم حکومت موجود فاجعه‌بار است.
به گفتهٔ مسعود: این سیاست برگشت به عقب، دست‌آوردهای یک‌ونیم دهه یک‌جا با حق تعیین سرنوشت مردم، دموکراسی، انتخابات و نظام‌سازی را برای سال‌ها به تعویق خواهد انداخت.
احمدولی مسعود به این باور است که: اگر ارادهٔ برای صلح است، باید از درون یک انتخابات شفاف و آزاد گذار کرده با ایجاد دولت ملی با قاعده، از موضع قدرت ملی به صلح برسیم.
وی می‌گوید: نیروهایی که از جنگ دست می‌کشند، می‌توانند در انتخابات یا در ساختار دولت پس از انتخابات مشارکت کنند.
مسعود با اشاره به تلاش‌های نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا در مورد صلح افغانستان گفت: «مأموریت عاجل شش ماههٔ آقای خلیلزاد بدون طرح روشن و تفاهم مردم، نیروهای طالبانی، تروریسم و حامیان بیرونی آنان را جسورتر ساخته و خون‌های بیشتری را خواهند ریخت».
مسعود همچنین گفته‌است که ایجاد ادارهٔ موقت کوتاه مدت یا اصلاح و تغییر کمیسیون انتخابات برای مدیریت انتخابات دموکراتیک یک نیاز حیاتی و ملی می‌باشد.
کد مطلب: 85996
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل