صافی: به ۳۷ مورد شکایت و تخطی رسانه‌ای رسیدگی صورت گرفته‌است

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای می‌گوید که در شش ماه نخست سال جاری، به ۳۲ مورد شکایت و ۵ مورد تخطی رسانه‌ای رسیدگی صورت گرفته‌است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۲
صافی: به ۳۷ مورد شکایت و تخطی رسانه‌ای رسیدگی صورت گرفته‌است
به گزارش پیام آفتاب، کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای امروز یک شنبه (۲۰، عقرب) طی یک نشست خبری از رسیدگی به شایت‌ها و تخطی‌های رسانه‌ای خبر داد.
حسینه صافی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای جلسه‌های عادی خود را هر ۱۵ روز یک بار و جلسه‌های فوق‌العاده خود را هفته یک بار دایر می‌کند.
وی افزود که در شش ماه نخست سال جاری ۳۷ مورد شکایت و تخلف‌رسانه‌ای از مراجع مختلف به این کمیسیون رسیده و به همه آن‌ها رسیدگی صورت گرفته‌است.
بانو صافی بیان داشت که نتایج بررسی‌ها و رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای هر شش ماه ارایه می‌گردد و این نخستین اقدام در این مورد می‌باشد.
رئیس کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای از شهروندان افغانستان و مسئولان رسانه‌ها خواست تا شکایت‌های خود را مستند به این کمیسیون بسپارند و کمیسیون به شکایت‌های آنان در روشنی قانون رسیدگی خواهد کرد.
محمدضیا بومیا، حقوق دان و عضو کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای گفت که به رسانه‌های که علیه‌شان شکایت صورت گرفته یا از قوانین تخطی کرده‌اند در قدم نخست توصیه صادر شده‌است.
صدیق‌الله توحیدی، نماینده رسانه‌ها در این کمیسیون گفت که روند رسیدگی به شکایات به گونه است که همه طرف‌های دعوا در جلسه حاضر شده و از مدعیان در پیوند به شکایت‌شان سند خواسته می‌شود و جانب مقابل نیز دفاعیه خود را ارایه می‌کند.
آقای توحیدی بیان داشت که شکایت‌های رسیده به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای، پیرامون تجاوز به حریم خصوصی افراد، ارایه معلومات دروغ و وارونه، ضرر وارد کردن به شخصیت‌های حقوقی و حقیقی و نیز ارایه معلومات بدون اسناد و مدارک می‌باشد.
این در حالی است که برخی از رسانه‌های کشور نشرات ضد ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی شهروندان داشته و ترویج فرهنگ‌فحشا و ابتذال را روی دست درند؛ اما تا کنون از سوی این کمیسیون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته‌است.
- سیدمهدی علوی‌نژاد / خبرگزاری پیام آفتاب، کابل
کد مطلب: 85810
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل