ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی

ترکیه در سال‌های اخیر به معبر و گذرگاه عجیبی تبدیل شده است. هزاران آواره و پناهجوی جنگ‌ها و ناامنی‌های کشورهای خاورمیانه‌ای وارد این کشور می‌شوند، بلکه روزی بتوانند به اروپا بروند. اروپایی که در مقایسه با زادگاهشان یک بهشت پر از امنیت محسوب می‌شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۷
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
هنرمندی که با ترکیب عکس‌های خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی، تضاد گسترده بین این دو دنیا را به تصویر کشیده است.
بنا بر این گزارش، ترکیه در سال‌های اخیر به معبر و گذرگاه عجیبی تبدیل شده است. هزاران آواره و پناهجوی جنگ‌ها و ناامنی‌های کشورهای خاورمیانه‌ای وارد این کشور می‌شوند، بلکه روزی بتوانند به اروپا بروند. اروپایی که در مقایسه با زادگاهشان یک بهشت پر از امنیت محسوب می‌شود. در این میان خیلی‌ها از ادامه مسیر بازمی‌مانند، گرفتار گروه‌های مافیایی می‌شوند؛ جانشان را از دست می‌دهند یا وقتی سرانجام وقتی وارد اروپا می‌شوند، بایستی تازه از صفر شروع کنند و سال‌های زیادی نگاه‌های خیره‌ شهروندان اروپایی را تحمل می‌کنند.
درست به خاطر همین «پل» بودن ترکیه است که شاید شهروندان ترکیه بتوانند بیش از بقیه، کنتراست و تضاد بین دو سو را درک کنند.
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
ترکیب خاورمیانه بحران‌زده و عکس‌های شهروندان کشورهای غربی
یک پزشک
کد مطلب: 85793
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل