احمدولی مسعود: حوزه جهاد باید نامزد مستقل خود را در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند

شماری از چهره‌های سیاسی، جهادی و ملی دیروز دوشنبه، ۱۴ عقرب در یک نشست مشورتی در بنیاد شهید مسعود، گردهم آمدند و برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده رایزنی کردند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۴
احمدولی مسعود: حوزه جهاد باید نامزد مستقل خود را در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند
در این نشست جمع بزرگی از فرماندهان و شخصیت‌های جهاد و مقاومت از ولایات مختلف کشور به اتفاق آرا روی داشتن نامزد مستقل ریاست جمهوری تأکید و توافق کردند.
اشتراک کنندگان این نشست گفتند که حوزهٔ جهاد و مقاومت باید نامزد مستقل خود را در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند. آنان گفتند که رفتن در تکت‌های انتخاباتی تجریهٔ خوبی نبود، اما اگر کسی تصمیم فردی می‌گیرد، به مجموع حوزهٔ جهاد و مقاومت ربطی ندارد.
در این نشست همچنان روی گفت‌وگوهای صلح نیز بحث صورت گرفت و اشتراک کنندگان گفتند که حوزهٔ مقاومت باید در روند گفت‌وگوهای صلح سهم خود را داشته و خطوط سرخ شان را مشخص کنند.
احمدولی مسعود، رئیس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور در این نشست ضمن حمایت از پیشنهادِ اشتراک کنندگان تأکید کرد که حوزهٔ جهاد و مقاومت باید نامزد مستقل خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده داشته باشند تا بتوانند محوری را در این حوزه ایجاد کنند.
آقای مسعود گفت: رأی‌زنی‌هایی که در میان برخی از چهره‌ها وجود دارد، بیشتر به خاطر تکت‌های مشترک است، اما تجربه ثابت کرده‌است که فرد دوم بودن نتیجهٔ مطلوبی به بار نیاورده است.
رئیس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود اظهار داشت که در هفده سال گذشته چالش‌ها و بی‌برنامه‌گی‌ها در سطح رهبری حکومت و حوزهٔ مقاومت وجود داشته، اما در حال حاضر باید به فکر ایجادِ نظامی باشیم که همه در چرخهٔ تصمیم‌گیری آن شریک باشند.
آقای مسعود گفت که در حال مشوره و رأی‌زنی با مردم و سران جهاد و مقاومت است تا تصمیمِ نهایی‌اش را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو قطعی کند. او اضافه کرد که به زودی تصمیم نهایی‌اش را با مردم شریک خواهد ساخت.
در اخیر نشت، اشتراک کنندگان از رهبری بنیاد شهید احمدشاه مسعود به عنوان «محور اعتماد همه‌گانی» تقاضا کردند تا رأی‌زنی‌ها را در چارچوب یک برنامهٔ مدون و شریک ساختن نمایندگان مردم از همهٔ افغانستان به منظور رسیدن به توافق عمومی به زودی آغاز و به سرعت به سرانجام برساند.
در نشست بنیاد شهید مسعود در حالی روی داشتن یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری بحث می‌شود که از چندی به این‌سو، رأی‌زنی‌ها میان سیاست‌مدارنِ کشور برای اشتراک و داشتن تکت انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ شروع شده‌است.
در این مدت، چهره‌ها زیادی پشت درهای بسته در این زمینه گفت‌وگو و رأی‌زنی کرده‌اند. محورهای احزاب و جریان‌های سیاسی شامل جریان آجندای ملی با طرح وفاق ملی، ایتلاف بزرگ ملی افغانستان، شورای حراست و ثبات و سایر جریان و احزاب سیاسی در مورد چگونه‌گی ورود به انتخابات آینده، بحث و تبادل نظرهایی جداگانه‌ای داشته‌اند.
از این میان، آنچه در بنیاد شهید مسعود مطرح شده‌است، نشانگر عزم جدی برای داشتن نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری است.
کد مطلب: 85681
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل