​فعالیت بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه هرات آغاز شد

بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه مرکزی هرات با مجهزترین امکانات و معیاری‌ترین شکل شروع به فعالیت نمود. مسئولین در شفاخانه حوزوی هرات از شروع فعالیت بخش جدید مراقبت‌های جدی این شفاخانه با امکانات وسیع ابراز خرسندی کرد و می‌گویند که این بخش به تازگی شروع به فعالیت نموده‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۷
​فعالیت بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه هرات آغاز شد
به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب، داکتر «حامد رحیم»، مسئول بخش «آی‌سی‌یو» یا مراقبت‌های جدی شفاخانه حوزوی هرات گفت که فعال‌شدن مرکز جدید آی‌سی‌یو شفاخانه یک دست‌آورد و کمک بسیار مهم برای مریضان نیازمند به مراقبت‌های جدی و سایر بخش‌های موجود در شفاخانه می‌باشد.
وی اظهار داشت که امکانات مورد نیاز بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه حوزوی هرات در گذشته برای چهار بستر بود اما اکنون با فعال شدن مرکز جدید و مستقل مراقبت‌های جدی، تجهیرات و امکانات موجوده آن برای ۱۲ بستر مهیا شده‌است.
همچنین آقای رحیم تصریح کرد که در این مرکز نظر به جدیت و وخیم بودن وضعیت صحی مریضان ۷ متخصص و ۱۵ نرس مشغول تداوی و مراقبت از مریضان می‌باشند.
تمامی مریضان حوزه غرب کشور جهت معالجه به این مرکر صحی مراجعه می‌کنند.
او می‌گوید که در این مرکز صحی بیش از شش‌صد مریض بستری بوده و همچنین تمامی مریضان نیازمند به مراقبت‌های جدی از بخش‌های مختلف به این مرکز مراجعه می‌کنند.
او در ادامه اظهار داشت که تعداد بسترها و امکانات موجود در این بخش برای پاسخگویی به میزان بالای مراجعین کافی نیست و در بیشتر مواقع مجبورند برای نجات جان مریضان آنان را راهی شفاخانه‌های خصوصی یا خارج از کشور کنند.
مسئولین این بخش شفاخانه حوزوی هرات تآکید بر این دارند که این مرکز صحی با میزان بالای مراجعین‌اش به صورت معیاری و قانونی آن باید حد اقل ۷۵ بستر با امکانات و تجهیزات مورد نیازاش اختیار داشته باشد.
از سویی دیگر گفته می‌شود که هزینه دارو و مراقبت از مریضان رایگان بوده اما بعضی از داروهای مورد نیاز برای مریضان و عدم موجودیت آن در دواخانه باید از بیرون تهیه کنند.
قابل ذکر است که از یک هفته به این طرف این مرکز شروع به فعالیت نموده‌است.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب در هرات
کد مطلب: 85652
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل