جامعه مدنی هرات: هرات مورد ظلم حکومت مرکزی قرار گرفته است

اعضای جامعه مدنی و زارعین هرات می‌گویند که حکومت در قسمت زراعت به ساخت سردخانه‌ پنج هزار تنی هرات بی‌توجه بوداست. آنان هشدار می‌دهند اگر حکومت به خواست‌شان مبنی برساخت سردخانه توجه نکند، آنان اعتراض خواهند و این اعتراض پشت حکومت را بلرزه در خواهد آورد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۹
جامعه مدنی هرات: هرات مورد ظلم حکومت مرکزی قرار گرفته است
به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب، «جواد عمید»، عضو شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات در یک نشست خبری گفت که هدف از برگزاری این کنفرانس خبری دادخواهی و از سرگرفتن کار ساخت سردخانه ۵ هزار تنی هرات می‌باشد.
وی افزود که حکومت مرکزی در قبال پروژه‌های انکشافی هرات سهل‌انگاری می‌کند و کار سردخانه بزرگ هرات طی چهار سال گذشته، تنها ۵ فیصد کارش پیش رفته‌است.
از سویی هم، «سیکنه حسینی»، عضو شورای ولایتی هرات گفت که حکومت بارها فریاد زده که در سطح ولایت برای پروژه‌های انکشافی ظرفیت وجود ندارد اما تاهنوز یک سردخانه را طی چهار سال اعمار نکرده‌است.
او در ادامه بیان نمود که پروسه دیزان این سردخانه دچار مشکل است و تاکنون دیزانش نیز تکمیل نگردیده‌است.
این عضو شورای ولایتی به این باور است که برای پیشرفت برنامه‌های اقتصادی باید زارعین حمایت شوند اما حکومت به این موضوع بی‌توجه اند.
خانم حسینی با متهم نمودن حکومت مرکزی می‌گوید که حکومت در قبال سرنوشت زارعین هرات حساس نیست و تنها در بعضی مناطق متمرکز شده و تمام کارهای زارعین و سردخانه بزرگ هرات را در مرکز به فراموشی سپرده‌است.
در این میان، «عبدالله عزیزی»، نماینده کمیته دادخواهی هرات تآکید کرد که هرات مورد ظلم حکومت مرکزی قرار گرفته و مردم این ولایت بارها دادخواهی کردند اما تاکنون هیچ گونه توجهی جدی در این مورد صورت نگرفته‌است.
همچنین او در مورد مدت زمانی قرارداد این پروژه تصریح کرد که چهارسال است که کار این سردخانه به عقب افتاده و حکومت تنها نظاره‌گر است اما توجه نمی‌کند.
آقای عزیزی خطاب به حکومت مرکزی گفت که اگر حکومت می‌خواهد امنیت تآمین گردد باید به زارعین توجهی جدی نمایند، زیرا افغانستان کشور زراعتی است نه کشور صنعتی. همچنین وی افزود که بی‌توجهی حکومت مرکزی ضربه سنگینی به پیکره‌ای زراعت افغانستان مخصوصاً هرات زده‌است.
او می‌گوید که اگر حکومت به هرات توجه جدی نکند ما اعتراض خواهیم کرد و اعتراض ما پشت حکومت را خواهد لرزاند و آن زمان رئیس‌جمهور مجبور است، برای بررسی این موضوع به هرات بیاید.
در عین حال، «عبدالناصر حیدری»، نماینده زارعین هرات بیان نمود که سردخانه برای نگهداشتن و کنترول قیمت محصولات زراعتی نقش مهمی دارد.
او هشدار داد که جایگاه سردخانه در زراعت بسیار مهم و اساسی و اگر حکومت به این موضوع توجهی نکند، تمام زارعین دست از کار زراعت خواهد کشید و آن وقت مجبورند که دست به کشت و قاچاق موادمخدر بزندد.
از سویی هم، «عتیق الله رومل»، مدیر عمومی پلان ریاست زراعت هرات در این نشست خبری گفت که پروژه سردخانه هرات از همان اوایل دارایی نواقص بود و همچنین شرکت سازند در این قسمت عهده دارد نیست و وزارت زراعت هم دوباره این سردخانه را به اعلام گذاشته‌است.
او می‌گوید که در سال جاری در هرات بالغ بر ۱۱۰ تن انگور تولید شده و این محصولات نیاز به سردخانه دارد اما روند افتتاح و بهره‌برداری سردخانه هرات به کندی پیش می‌رود.
وی تآکید کرد که ما دنبال این موضوع هستیم تا آن به زودترین فرصت حل گردد.
آقای رومل علاوه نمود که در حال حاضر، هرات بدون سردخانه می‌باشد و این موضوع باعث شده محصولات زراعتی و سبزیجات هرات در یک مدت زمان خاص وجود داشته باشد اما بعد از آن از بین خواهد رفت.
به گفته مدیر عمومی پلان ریاست زراعت هرات علاقه‌مندی زیادی برای صادر نمودن محصولات زراعتی هرات وجود دارد و کشورهای خارجی نیز خواهان وارد کردن محصولات افغانستان اند اما به دلیل نبود سردخانه، ما از صادرات محصولات میوه و سبزیجات بازمنده‌ایم.
همچنین وی آشکار ساخت که حکومت توان ساخت سردخانه‌های زیادی ندارد و باید سکتور خصوصی در این قسمت گام بردارند و با حکومت همکاری کنند.
قابل ذکر است که این سردخانه بزرگترین سردخانه کشور اند که در شرق میدان هوایی هرات قرار دارد.
هزینه ساخت آنان ۱۹۲ میلیون افغانی (حدود سه میلیون و سه صد هزار دالر) از بودجه انکشافی وزارت زراعت پرداخت می‌گردد که قراربود طی دوسال تکمیل و به بهره‌برداری برسد.
مساحت این سردخانه ده جریب زمین است.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب هرات
کد مطلب: 85294
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل