۱۰ هزار تن گندم اصلاح شده میان ۲۰۰ هزار دهقان مستحق توزیع می‌شود

23 میزان 1397 ساعت 8:59

وزارت زراعت، ۱۰ هزار تن گندم اصلاح شده را میان ۲۰۰ هزار دهقان مستحق توزیع خواهد کرد.


قرارداد فراهم سازی ۱۰ هزار تن تخم اصلاح شدهٔ گندم به ارزش ۴۳۱ میلیون افغانی، با ۳۴ شرکت معتبر تولیدکنندهٔ تخم اصلاح شدهٔ گندم دیروز امضا شد.
حشمت غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «۱۰ هزار تن تخم اصلاح شدهٔ گندم با ۲۰ هزار متریک تن کود یوریا، یک‌جا به دهقانان توزیع می‌شود.»
غفوری با بیان اینکه برای اولین‌بار در وقت معین آن، این تخم‌ها به دهقانان توزیع می‌شود، افزود که این تخم‌ها از طریق شرکت‌های تولیدکننده تخم اصلاح شده، در داخل کشور تولید شده‌است.
این مقام بلندپایه وزارت زراعت گفت که با توزیع این بذرها و کود یوریا، ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات زراعتی دهقانان افزایش خواهد یافت. برپایهٔ معلومات معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، هر دهقان بر اساس طرزالعمل ۵۰ کیلوگرام تخم اصلاح شدهٔ گندم و ۱۰۰ کیلوگرام کود یوریا دریافت خواهد کرد.
این درحالیست که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری چندی پیش، هم‌چنان تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت معادن و پترولیم امضا کرد.
بربنیاد این تفاهم نامه، وزارت زراعت از فابریکهٔ کود و برق مزار شریف، ۲۰ هزار متریک تن کود یوریای مورد نیاز دهقانان را خریداری کرد.
حاجی سیدعبدالقادر سادات رئیس اتحادیهٔ ملی شرکت‌های تولیدکنندهٔ تخم اصلاح شده، گفت که توزیع این تخم‌ها کمک می‌کند تا میزان محصولات زراعتی افزایش یابد و مصارف دهقانان کم‌تر شود.
سادات افزود: «۱۰ هزار تن تخم اصلاح شدهٔ گندم، ۸۰ هزار هکتار زمین را احتوا می‌کند. سا لهای قبل در یک جریب زمین، ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرام تخم محلی می‌پاشیدند؛ اما تخم اصلاح شده ۲۵ کیلو گرام در هر جریب پاشیده می‌شود. تخم‌های اصلاح‌شده به دهقانان کم‌هزینه‌تر تمام می‌شود.»
رئیس اتحادیهٔ ملی شرکت‌های تولیدکنندهٔ تخم اصلاح شده، درصحبت‌هایش خاطرنشان کرد که با کاهش تخم‌ریزها، مقدار استفاده از کود نیز کم‌تر می‌شود.
با این حال، مقامات وزارت زراعت کشور گفته‌اند که هدف ازتوزیع کود و تخم گندم اصلاح‌شده، افزایش حاصلات و رشد درآمد دهقانان است.


کد مطلب: 84969

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/84969/۱۰-هزار-تن-گندم-اصلاح-شده-میان-۲۰۰-دهقان-مستحق-توزیع-می-شود

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com