در نشست حقوق بشر بحرین در بیروت مطرح شد:

اقدامات ناقض حقوق بشر رژیم آل خلیفه در محاکمه منتقدان

مرکز حقوق بشر بحرین یک کنفرانس مطبوعاتی را عصر روز، چهارشنبه در بیروت پایتخت لبنان برگزار کرد و در جریان این نشست مطالب مهمی درخصوص نقض حقوق بشر در بحرین مطرح شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۵
اقدامات ناقض حقوق بشر رژیم آل خلیفه در محاکمه منتقدان
ابراهیم سرحان مشاور حقوقی مرکز حقوق بشر بحرین در این نشست با اشاره به مجوزهای قانونی در بحرین جهت صدور حکم اعدام علیه منتقدان و مخالفان رژیم آل خلیفه  تاکید کرد که رژیم آل خلیفه از این مسآله استفاده کرده و سعی در توجیه صدور حکم اعدام علیه منتقدانش دارد.

وی در ادامه افزود: سازمان های حقوق مدنی و تشکل های دفاع از آزادی بیان اعتقاد دارند که اقدامات رژیم آل خلیفه علیه مخالفان و منتقدانش کاملا مخالف با قدانین و کنوانسیون های بین المللی است.
کد مطلب: 84864
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل