​در ۱۱ ولسوالی تعداد رأی‌دهندگان از جمعیت آن بیشتر ثبت شده است

بر اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات، شمار رأی‌دهندگان در یازده ولسوالی از جمعیت آن بیشتر ثبت شده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۸
​در ۱۱ ولسوالی تعداد رأی‌دهندگان از جمعیت آن بیشتر ثبت شده است
این مناطق شامل ولسوالی‌های بگرامی و خاک‌جبار ولایت کابل، ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان، ولسوالی‌های شواک، میرزکه، گرده څیری و لجه احمدخیل ولایت پکتیا، ولسوالی شیگل ولایت کنر، ولسوالی‌های وامه و دوآب ولایت نورستان و ولسوالی دلارام ولایت نیمروز اند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از «برآورد نفوس ۱۳۹۷» که از سوی اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی منتشر شده، به‌ عنوان پایه‌ی آماری نفوس در خصوص ثبت‌نام رأی‌دهندگان استفاده کرده است. اما اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته نشان می‌دهد که کمیسیون انتخابات در یازده ولسوالی بیشتر از نفوس مجموعی این مناطق که در برآورد احصاییه‌ی مرکزی درج شده، رأی‌دهنده ثبت‌نام کرده است.
روشن نیست که کمیسیون انتخابات ارقام احتمالی واجدان شرایط رأی‌دهی را چگونه تخمین زده است اما بر اساس اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، به نظر می‌رسد این کمیسیون نیمی از نفوس یک ولسوالی را جمعیت واجد شرایط رأی‌دهی در نظر گرفته است.

بگرامی
اداره‌‌ی احصاییه‌ی مرکزی مجموع نفوس ولسوالی بگرامی ولایت کابل را ۶۰ هزار و ۴۶۴ نفر برآورد کرده است. این در حالی است که تعداد واجدین شرایط این ولسوالی برای اشتراک در انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات ۲۷ هزار و ۶۷۸ نفر تخمین زده شده است. اما این کمیسیون ۸۳ هزار و ۹۰۹ نفر را در این ولسوالی ثبت‌نام کرده است.

خاک‌جبار
ولسوالی خاک‌جبار ولایت کابل نیز ۱۵ هزار و ۶۵۵ نفر نفوس دارد. کمیسیون انتخابات تخمین زده است که ۷ هزار و ۱۵۴ نفر واجد شرایط رأی‌دهی در این ولسوالی اند. اما ارقام دیتابیس این کمیسیون نشان می‌دهد که ۱۸ هزار و ۹۲۷ نفر در این ولسوالی ثبت‌نام کرده‌اند.

تاله و برفک
اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی مجموع نفوس ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان را ۳۲ هزار و ۹۷۷ نفر برآورد کرده است. کمیسیون انتخابات تخمین زده است که از این میان ۱۵ هزار و ۷۰ نفر واجد شرایط رأی‌دهی ‌اند. اما این کمیسیون ۳۵ هزار و ۲۴۵ نفر را در این ولسوالی ثبت‌نام کرده است.

شواک
ولسوالی شواک ولایت پکتیا ۶ هزار و ۳۲ نفر نفوس دارد. بر اساس تخمین کمیسیون انتخابات، ۲ هزار و ۷۵۷ نفر در این ولسوالی واجد شرایط رأی‌دهی شناخته شده‌اند اما این کمیسیون ۸ هزار و ۷۳۰ نفر را در این ولسوالی ثبت‌نام کرده است.

لجه احمدخیل
بر اساس برآورد اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی، ولسوالی لجه احمدخیل ولایت پکتیا ۲۴ هزار و ۸۹۳ نفر نفوس دارد. از این میان تخمین زده شده است که ۱۱ هزار و ۳۷۶ نفر در این ولسوالی واجد شرایط رأی‌دهی اند. اما در دیتابیس کمیسیون انتخابات شمار افراد ثبت‌نام‌شده برای رأی‌دهی در این ولسوالی به ۲۶ هزار و ۶۶۴ نفر می‌رسد.

میرزکه
ولسوالی میرزکه‌ی ولایت پکتیا ۹ هزار و ۳۶۸ نفر نفوس دارد. ۴ هزار و ۲۸۱ نفر در این ولسوالی واجد شرایط رأی‌دهی شناخته شده‌اند ولی کمیسیون انتخابات ۱۹ هزار و ۳۶۲ نفر را در این ولسوالی ثبت‌نام کرده است.

گردی څیری
ولسوالی گردی څیری ولایت پکتیا ۱۲ هزار و ۲۱۰ نفر نفوس دارد. کمیسیون انتخابات تخمین زده است که ۵ هزار و ۵۸۰ نفر در این ولسوالی واجد شرایط رأی‌دهی اند. اما این کمیسیون ۱۸ هزار و ۶۵۸ نفر را در این ولسوالی ثبت‌نام کرده است.

شیگل
ولسوالی شیگل ولایت کنر ۱۳ هزار و ۱۲۰ نفر نفوس دارد. بر اساس تخمین کمیسیون انتخابات، ۵ هزار و ۹۹۶ نفر در این ولسوالی واجد شرایط رأی‌دهی شناخته شده‌اند ولی اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، نشان می‌دهد که کمیسیون انتخابات در این ولسوالی ۱۴ هزار و ۴۹۷ نفر را در این ولسوالی ثبت‌نام کرده است.

وامه
بر اساس برآورد اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی، ولسوالی وامه ولایت نورستان ۱۲ هزار و ۶۱ نفر نفوس دارد. کمیسیون انتخابات تخمین زده است که ۵ هزار و ۵۱۲ نفر در این ولسوالی واجد شرایط رأی‌دهی اند اما بیشتر از این ارقام، ۱۴ هزار و ۷۳۰ نفر را در این ولسوالی ثبت‌نام کرده است.

دوآب
ولسوالی دوآب ولایت نورستان ۸ هزار و ۵۹۸ نفر نفوس دارد. ۳ هزار و ۹۲۹ نفر در این ولسوالی واجد شرایط رأی‌دهی شناخته شده‌اند اما ارقامی که ثبت دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات شده است نشان می‌دهد که ۱۱ هزار و ۷۶۱ نفر در این ولسوالی ثبت‌نام کرده‌اند.

دلارام
ولسوالی دلارام ولایت نیمروز بر اساس برآورد اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی ۷ هزار و ۱۸۷ نفر نفوس دارد. بر اساس تخمین کمیسیون انتخابات ۳ هزار و ۲۸۴ نفر در این ولسوالی واجد شرایط رأی‌دهی اند اما این کمیسیون ۱۰ هزار و ۶۸۵ نفر را در این ولسوالی ثبت‌نام کرده است.

آیا ارقام تصفیه می‌شود؟
کمیسیون انتخابات افغانستان پس از تکمیل‌شدن روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان اعلام کرد که فهرست نهایی رأی‌دهندگان را درج دیتابیس می‌سازد. در حال حاضر این کمیسیون معلومات رأی‌دهندگان را به‌ صورت کامل درج سیستم کرده است و در حال حاضر روند تصفیه‌سازی را آغاز کرده و تا کنون «کتاب‌های رأی‌دهندگان» ۱۴ ولایت تصفیه شده است.
در یک مورد در اعلامیه‌ی این کمیسیون که روز یکشنبه (اول میزان) منتشر شده، آمده است که فهرست رأی‌دهندگان در ولایت‌های بادغیس، بلخ، بامیان، قندهار، نیمروز، لغمان، قندوز، لوگر، سمنگان و خوست تصفیه شده است. پیشتر این کمیسیون اعلام کرده بود که کتاب‌های رأی‌دهندگان ولایت‌های سرپل، پنجشیر، زابل و فراه نیز تصفیه شده است.
در اعلامیه‌ی روز یکشنبه کمیسیون انتخابات آمده است: «بر بنیاد معلومات ارایه‌شده از سوی تیم تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات از روند تصفیه‌ی رأی‌دهندگان، بیش از ۲ میلیون و ۱۵۱ هزار رأی‌دهنده واجد شرایط رأی‌دهی شناخته شده‌اند و بیشتر از ۱۵۰ هزار تن آن به دلایل تکراری‌بودن، زیر سن و امثال آن حذف شده‌اند.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید مناطقی که تعداد رأی‌دهندگان از مجموع نفوس آن بیشتر ثبت شده است «مورد بازرسی» قرار می‌گیرد و کمیسیون موارد مشکوک را جدا می‌سازد. به گفته‌ی او، در صورتی که تغییرات مشاهده شود «برای کمیسیون قابل قبول نیست.»
او با تأیید این‌که «مواردی گزارش شده است که رقم ثبت‌نام کنندگان بیشتر از مجموع نفوس یک منطقه باشد»، گفت: «نفوس اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی دقیق است. ما همخوانی می‌کنیم و مطابق آن بررسی‌های خود را انجام می‌دهیم که چقدر رأی‌دهنده ثبت‌نام کرده، چقدر نفوس است و چقدر واجد شرایط. مطابق آن ما تصحیح می‌کنیم.»
علاوه بر این یازده ولسوالی، ارقام کلی ثبت‌نام کنندگان نیز متناقض است. کمیسیون انتخابات در گزارشی مجموع ثبت‌نام کنندگان از ۲۵ حمل تا ۱۵ سرطان را «۸ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۰۷ نفر» گفته است. اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، نشان می‌دهد که در ۵ هزار و ۱۰۰ مرکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان، ۸ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۵۰۶ نفر در سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند.
این درحالی است که کمیسیون انتخابات همواره گفته است که بیش از ۹ میلیون نفر در سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات روز یکشنبه در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که مشخصات ۹ میلیون و ۷۲ هزار و ۲۰۸ نفر درج دیتابیس رأی‌دهندگان شده است.
اطلاعات روز 


 
کد مطلب: 84261
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل