سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر:

​کشت و تولید مواد مخدر منبع تمویل طالبان است

سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر تهدیدی برای جامعه جهانی است و به همین خاطر هماهنگی و اجماع جهانی برای مبارزه و مقابله با این پدیدهٔ شوم تعیین‌کننده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۸
​کشت و تولید مواد مخدر منبع تمویل طالبان است
به گزارش پیام آفتاب، «محمد حنیف دانشیار» سخنگوی وزارت مبارزه بامواد مخدر از بحث بر سر قطع منابع عایداتی طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد و نقش شورای امنیت را در قطع و از بین‌بردن مواد مخدر و منبع اصلی تمویل گروه طالبان مؤثر و سازنده توصیف کرد و خواستار اقدام عملی در راستای قطع منابع عایداتی گروه‌های تروریستی در کشور شد.
نمایندهٔ هند در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هفتهٔ گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در رابطه به افغانستان برگزار شده بود گفت: کشت و تولید مواد مخدر منبع عمده مالی جنگ جاری در افغانستان است. حال وقت آن رسیده‌است که جامعه جهانی منابع عایداتی طالبان که از راه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر حاصل می‌گردد را قطع کند.
دانشیار گفت که نقش سازمان ملل متحد و به‌ویژه شورای امنیت در قطع منابع عایداتی، برجسته و مهم است و شورای امنیت می‌تواند که در از بین‌بردن کشت و قاچاق مواد مخدر فیصله صادر نماید و از این طریق گروه‌های تروریستی را تحت فشار قرار داده و تضعیف نمایند.
وی کشت و تولید مواد مخدر را منابع تمویل طالبان خواند و تصریح کرد که منابع تمویل و تروریسم، لازم و ملزوم همدیگرند.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر تهدیدی برای جامعه جهانی است و به همین خاطر هماهنگی و اجماع جهانی برای مبارزه و مقابله با این پدیدهٔ شوم تعیین‌کننده است.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از سخنانش همکاری کشورهای همسایه و منطقه را در راستای محو و جلوگیری از صدور و ترانزیت مواد مخدر به کشورهای جهان مهم و اساسی عنوان کرد و گفت که بازار مواد مخدر افغانستان جهان است و راه‌های ترانزیت آن از کشورهای همسایه می‌گذرد و انتظار داریم که جامعه بین‌المللی و همسایگان برای از بین‌بردن کشت مواد مخدر با حکومت افغانستان هم‌کاری همه‌جانبه در این زمینه داشته باشند.
دانشیار می‌گوید: نقش کشورهای منطقه در تولید مواد مخدر خیلی زیاد است، زیرا به گفتهٔ او، مواد کمیاوی از طریق این کشورها به افغانستان ترانزیت می‌گردد و برعکس مواد مخدر افغانستان نیز از همین طریق به بازارهای جهانی قاچاق می‌گردد.
وی افزود: زمانی‌که تریاک به مشتقات مختلف تبدیل می‌شود، نیازمند مواد کیمیاوی پیش‌ساز است که این مواد در داخل افغانستان تولید نمی‌شود و از کشورهای منطقه وارد افغانستان می‌گردد.
به گفتهٔ او، بیش از چهل درصد تولید مواد مخدر در ساحات ناامن افغانستان و حدود شصت درصد تولید و پروسس مواد مخدر در مناطق خارج از سرحدات افغانستان، در کشورهای منطقه صورت می‌گیرد.
کد مطلب: 84260
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل