تقلید از فرهنگ‌های آن‌سوی مدیترانه عیب نیست اما از همسایه‌ای که با آن هزار و یک اشتراک فرهنگی داریم جرم شمرده می‌شود!

عده ای که دغدغه اصالت فرهنگی افغانستان را دارند نگران فرهنگهای تقلیدی شیعیان در عزاداریهاشان از کشور همسایه هستند. سعی‌شان مشکور!
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۳
تقلید از فرهنگ‌های آن‌سوی مدیترانه عیب نیست اما از همسایه‌ای که با آن هزار و یک اشتراک فرهنگی داریم جرم شمرده می‌شود!
 عجالتا قبول می کنیم که عزاداریها تقلید از کشور همسایه است اما و هزار اما هرگاه تقلید از کشور همسایه که قرابتهای فرهنگی تاریخی مذهبی و زبانی ما با آنها بر کسی پوشیده نیست قابل قبول نباشد تقلید از فرهنگهای آنسوی مدیترانه که هیچ قرابتی با ما ندارند بطریق اولی قابل قبول نیست. اما ظاهرا حضرات با این دومی مشکلی ندارند.
به قول طلبه ها بائک یجر و بائی لایجر؟
از صفحه: ​Khalil Sadra 
کد مطلب: 84250
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل