پاکستان ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد

پاکستان امروز ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد ولي حكومت ع و غ در هفده سال نخواسته هفت تا ازين جنايتكاران را اعدام نمايد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۹
پاکستان ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد
پاکستان امروز ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد ولي حكومت ع و غ در هفده سال نخواسته هفت تا ازين جنايتكاران را اعدام نمايد.
 از صفحه Haidar Adel
کد مطلب: 83903
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل