تا نگرید طفل کی نوشد لَبن!

نامه دادخواهی مردم باید به فرمانده آیساف در افغانستان تحویل داده شود

از نظر قوانین و وجدان بشری تمام کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند در برابر امنیت مردم مسؤلیت دارند و نمی توانند به بهانه اینکه در امور داخلی شما مداخله نمی کنیم از زیر بار این مسؤلیت عظیم شانه خالی کنند
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۱
نامه دادخواهی مردم باید به فرمانده آیساف در افغانستان تحویل داده شود
یکی از راههایی که باید به آن توجه کرد، تقاضای ملاقات با فرمانده کل نیرو های امریکایی مستقر در افغانستان و تقدیم نامه 
داد خواهی مردم به او است. این دادخواهی ، طی یک نامه سر گشاده ، به زبان دری که با دقت به انگلیسی ترجمه شده باشد، باید تهیه گردد و همراه با اسناد و شواهد درست و محکمه پسند و در حضور نمایندگان و افراد مورد اعتماد مردم به او داده شود. شکایات زبانی مردم و هر نوع گفتگو باید در حضور همه نمایندگان مردم باشد.
من فکر می کنم که فرمانده نیرو های آیساف نمی تواند از مسؤلیت خویش در این مورد شانه خالی کند. او اگر خود نمی تواند کاری برای مردم انجام دهد لا اقل می توا ند اصل شکایت نامه را به مقامات بالاتر و رییس جمهور و یا پارلمان امریکا ارسال کرده جوابش را به مردم برساند. مردم تا جواب نگرفته‌اند نباید دست از هدف بکشند. از نظر قوانین و وجدان بشری تمام کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند در برابر امنیت مردم مسؤلیت دارند و نمی توانند به بهانه اینکه در امور داخلی شما مداخله نمی کنیم از زیر بار این مسؤلیت عظیم شانه خالی کنند زیرا مردم افغانستان و از آن جمله هزاره ها به اعتماد حضور نیرو های بین المللی به اشرف غنی و قبل تر از او به حامد کرزی رای داده‌اند و باز به جهت اعتماد به آنها ( یعنی نیرو های آیساف) اسلحه خویش را در همان سال اول به حکومت وقت آن روز تحویل داده‌اند.
اگر اعتماد مردم به نیرو های ایساف نبود  مردم نه شناختی از کرزی و غنی داشتند و نه می‌توانستند به آنها اعتماد کنند .
اگر نیرو های آیساف امروز در برابر شکایات مردم بی‌توجهی نشان دهند یا غفلت کنند و یا خود را به تغافل بزنند، قطعا در برابر وجدان و دادگاههای حقوقی بشریت مسؤل خواهند بود.
آنها در برابر تمام خسارات روحی و جسمی و مالی مردم بی‌پناه افغانستان که از سوی طالبان و داعش متوجه آنها شده مسؤلیت دارند. 
از صفحه: kazem Yazdani 
کد مطلب: 83852
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل