​وزارت معادن: میلیون‌ها افغانی از ۱۴ شرکت طلبکاریم

مقام‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که ۱۴ شرکت، میلیون‌ها افغانی به این وزارت بدهکاری دارند و وزارت معادن و پترولیم به تازگی لیست این شرکت‌ها را همراه با پرونده‌های بدهکاری‌شان، به شورای عالی اقتصادی فرستاده‌است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۴
​وزارت معادن: میلیون‌ها افغانی از ۱۴ شرکت طلبکاریم
اکنون شورای عالی اقتصادی و وزارت معادن و پترولیم ضرب‌الاجلی را برای پرداخت بدهکاری‌های حکومت به این شرکت‌ها تعیین کرده‌اند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم به روزنامهٔ ۸صبح گفت، در صورتی که شرکت‌های نامبرده حساب‌های‌شان را با حکومت در مدت زمان تعیین شده تصفیه نکنند، پروندهٔ آن‌ها به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد و امکان فسخ قرارداد نیز وجود دارد.

او می‌گوید: «نظر به فیصلهٔ شورای عالی اقتصادی و مکانیسم کاری این وزارت، مدت زمان پرداخت مقروضیت‌ها برای هر شرکت متفاوت است. به دلیل آن که بدهکاری برخی از شرکت‌ها شامل مبلغ‌های بزرگ بوده و پرداخت یکبارگی آن ممکن نیست و از این رو فیصله شده‌است که این پول‌ها در اقساط مختلف پرداخت شود.»

به گفتهٔ سخنگوی وزارت معادن، بدهکاری شرکت‌های نامبرده شامل بخش‌های مواد ساختمانی، استخراج نفت و قراردادهای بزرگ می‌شود. او می‌گوید که مکانیسم جمع‌آوری مقروضیت از سوی این وزارت ترتیب شده و اکنون مرحلهٔ عملی آن آغاز شده‌است.

به گفتهٔ مقام‌های وزارت معادن و پترولیم، قرادادها از سال ۱۳۹۰ به این سو با این شرکت‌ها عقد شده‌است اما شرکت‌های مذکور حساب‌های‌شان را با این وزارت تصفیه نکرده‌اند. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت که در گذشته، از ظرفیت شرکت‌ها به لحاظ حقوقی و تخنیکی ارزیابی درستی از سوی وزارت معادن صورت نگرفته‌است.

مقام‌های وزارت معادن و پترولیم می‌گویند، اکنون تلاش این وزارت بر آن است که هنگام عقد قراردادهای جدید، مکانیسمی را ایجاد کند تا دوباره بدهکاری‌های تازه میان این وزارت و شرکت‌ها به وجود نیایید.

 سخنگوی وزارت معادن می‌گوید که آن‌ها توانسته‌اند سال گذشته حدود ۸۰ میلیون افغانی از مقروضیت‌های این وزارت را از نزد شرکت‌های بدهکار جمع‌آوری کنند.
کد مطلب: 81873
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل