​کسی حق ایجاد پارکینگ‌های خودسر در سطح شهر هرات را ندارد

در پی شکایت شهروندان مبنی بر ایجاد مزاحمت از ناحیه موجودیت و فعالیت پارکینگ‌های خودسر در حاشیه جاده‌های مزدحم و اماکن تجارتی مرکز شهر هرات، روزگذشته نشستی با والی هرات، مسوولین ارشد اداری، نماینده‌گان معلولین که مدعی دارنده این پارکنیگ‌ها اند و امنیتی برگزار و بر جلوگیری از فعالیت این پارکینگ‌ها تأکید شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۲
​کسی حق ایجاد پارکینگ‌های خودسر در سطح شهر هرات را ندارد
به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب، «محمد آصف رحیمی»، والی هرات با تأکید برحمایت از معلولین و ایجاد فرصت‌های شغلی به افراد مختلف جامعه، فعالیت‌های غیرقانونی برخی افراد را به شدت مورد انتقاد قرار داد و به ریاست شهرداری هدایت داد تا بگونه فوری اماکن مشخص، غرض پارکینگ وسایط را ایجاد و از طریق داوطلبی در اختیار مردم قرار دهد.
همچنین در این نشست برجلوگیری از فعالیت پارکینگ‌های وسایط در کنار جاده‌ها نیز تأکید شد.
 از چندی بدینسو برخی افراد فرصت طلب در ساحات تجارتی و اماکن مزدحم جاده‌های مرکزی شهر هرات اقدام به ایجاد پارکینگ‌های خودسر نموده‌اند که این امر سبب راه بندان، ازدحام و مزاحمت به مردم شده‌است.
با وجودیکه مسوولین این پارکینگها در قبال توقف موترسایکل پول دریافت می‌نمایند ولی هیچگونه اجاره‌ای به دولت پرداخت نمی‌کنند.
ازسوی هم در این نشست فیصله شد تا شهرداری باهمکاری سایر ادارات، جلوی فعالیت این پارکینگ‌ها را گرفته و متخلفین را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نمایند.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب هرات
کد مطلب: 81736
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/UuXq2B
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل