​برای نخستین بار یک بانو متصدی معاونیت شهرداری هرات شد

مرجان غوریانی بر اساس پیشنهاد مقام ولایت و منظوری اداره مستقل ارگان‌های محلی به عنوان سرپرست معاونیت شهرداری هرات مقرر شد. وی دیروز (دوشنبه ۲۱ جوزا) از سوی معاون امور اجتماعی مقام ولایت، رسماً به همکارانش معرفی و آغاز بکار نمود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۰
​برای نخستین بار یک بانو متصدی معاونیت شهرداری هرات شد
به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب، «مونسه حسن‌زاده» معاون امور اجتماعی مقام ولایت با تأکید بر تقویت نقش بانوان در ساختار و تشکیلات ادارات، حمایت از افزایش حضور بانوان درعرصه‌های مختلف را یک اصل اساسی و مهم قلمداد نمود.
وی انتخاب بانو غوریانی را در پست معاونیت شهرداری تبریک گفته و از موصوف خواست تا از تجربه و توانایی خود بخاطر بهسازی و توسعه هرچه بیشتر امور شهری بخرج دهد.
در عین حال آقای جنیدی سرپرست ریاست شرداری هرات حضور و مشارکت بیشتر بانوان توانمند را در ادارات مختلف دولتی خواستار شد و گزینش این بانوی را در این پست بفال نیک گرفت.
در این میان، «مرجان غوریانی» سرپرست معاونیت شهرداری هرات موجودیت شمار قابل توجهی از زنان در ادارات و موسسات خصوصی در این ولایت را مایه امیدواری خواند و تأکید نمود که با در نظرداشت ظرفیت و توانمندی زنان باید این، شمار افزایش یابد.
وی تلاش‌های زنان را در زمینه‌های مختلف از مبارزه با فساد اداری گرفته تا حضور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را قابل قدر خواند.
- مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب هرات
کد مطلب: 80971
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل