ارائه خدمات صحی رایگان در هرات از سوی ​«ایران کلینک»

به دنبال در خواست وزیر صحت عامه کشور، ریاست صحت عامه هرات و انجمن شفاخانه‌های خصوصی ۳۰ شفاخانه و کلینیک در هرات تصمیم به ارائه خدمات صحی رایگان برای دو روز به مریضان گرفتند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۲
ارائه خدمات صحی رایگان  در هرات از سوی ​«ایران کلینک»
به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب، ایران کلینک در ولایت هرات نیز به در خواست وزیر و رئیس صحت عامه کشور لبیک گفته و در روزهای ۱۶ و ۱۷ جوزا (بیست و بیست و یکم رمضان) خدمات صحی خویش را رایگان ارائه نمود.
ایران کلینک در این دو روز به تعداد ۵۷۰ مریض را زیر پوشش خدمات صحی رایگان خویش قرارداده و در این امر خداپسندانه مشارکت فعال داشت.
این مریضان در بخش‌های داخله عمومی، گوش و حلق و بینی، نسایی، جلدی، اورتوپیدی، داخلی، قلب و عروق، چشم پزشکی و بینایی سنجی مورد معاینه رایگان در این کلینک قرار گرفتند.
در این میان مریضان از این امر خداپسندانه ایران کلینک استقبال نموده، مدعی شده‌اند که در شرایط سخت اقتصادی کنونی این خدمات کمک فراوانی به صحت عمومی افراد جامعه خواهد کرد.
این برنامه که به در خواست وزیر صحت عامه راه اندازی شده بود از سوی ۳۰ شفاخانه و کلینک خصوصی در هرات استقبال شد.
این در حالی است که این برنامه برای اولین بار در هرات اجرای می‌شود.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب هرات
کد مطلب: 80963
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل