اعلامیه شورای رسالت – بامیان، در پیوند به ذکر نام اقوام در تذکره الکترونیک ​

شهر بامیان (19 حوت 1396 ) صدها تن از سادات بامیان در گردهمایی و کنفرانس مطبوعاتی امروز در شهر بامیان خواستار آن شدند تا در تذکره های الکترونیک در پهلوی چهارده قوم کشور که در قانون اساسی ذکر شده، اسامی سایر اقوام از جمله قوم سادات نیز درج شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۸

در اعلامیه مطبوعاتی که از آدرس شورای رسالت – بامیان (شورای قومی سادات بامیان) به خبرنگاران تسلیم داده شد، آمده است " توزیع تذکره های الکترونیک یک برنامه مهم ملی است که برای همبستگی ملی، طرح برنامه های انکشافی، تامین امنیت و بالا بردن اعتماد ملی به روندهای دموکراتیک، مانند انتخابات، حیاتی و ضروری می باشد. 
توزیع تذکره های جدید باید بر مبنای روح قانون اساسی کشور وحقوق برابر شهروندان صورت بگیرد. ماده بیست و دوم قانون اساسی "هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع کشور را ممنوع قرار داده است"  و ماده چهارم قانون اساسی،  "ملت افغانستان را متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره،‌ ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق،‌ عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی، و سایر اقوام" می داند. استره محمکه جمهوری اسلامی افغانستان نیز در جواب به درخواست حکومت وحدت ملی، ذکر نام سایر اقوام در تذکره های الکترونیک را خلاف قانون ندانسته است. 
شورای رسالت – بامیان،  به عنوان یک نهاد مردمی مربوط به قوم سادات معتقد است که هرگونه ذکری از قومیت در کارت هویت ملی، خلاف روحیه ملت سازی و یکی شدن است.  اکنون که دولت مصمم به توزیع تذکره با ذکر قومیت در آن است، ما به عنوان شهروندان این سرزمین، از حکومت می خواهیم زمینه آن را فراهم نماید تا قوم سادات و سایر اقوامی که در قانون اساسی اسامی شان تصریح نگریده اند، نیز ‌در پهلوی چهارده قوم دیگر کشور، به نام گروه قومی خود شان تذکره بگیرند. 
اصول دموکراسی، اصل حقوقی برابری شهروندان، مواد و روح قانون اساسی کشور ایجاب می کند تا هرگونه تبعیض بین شهروندان و اقوام کشور ممنوع قرار داده شود و باهمه یکسان برخورد صورت بیگرد. قوم سادات از زمان شروع توزیع تذکره شهروندی در کشور تا امروز به نام "سادات" تذکره اخذ کرده اند و در کتاب اساس نیز به همین نام ثبت است که تمام اسناد رسمی ثبت احوال نفوس،  گواه بر این ادعا است. 
در صورتیکه دولت حاضر به ثبت قوم سادات در تذکره های جدید نباشد، ما قوم سادات از تمام راهکارهای حقوقی، قضایی و مدنی کار خواهیم گرفت و تا زمان حل این موضوع از اخذ تذکره خود داری خواهیم نمود". 
سید علی هاشمی، رئیس شورای ولایتی بامیان، در سخنرانی خویش در این گردهمایی بیان داشت که " درج نام اقوام در کارت هویت ملی، خلاف روحیه ملت سازی و وحدت ملی در کشور است؛ بهتر است در تذکره ملی از درج واژه قومیت خود داری شود. در صورتی که دولت مصمم به توزیع تذکره با ذکر نام اقوام باشد، قوم سادات و سایر اقوامیکه اسامی شان در قانون اساسی تصریح نشده اند نیز حق دارند تا به نام قوم خودشان تذکره بگیرند". 
محمدسجاد محسنی، رئیس دور اول شورای ولایتی بامیان و عضو شورای علمای بامیان، نیز ضمن حمایت از داعیه قوم سادات اظهار داشت "من هزاره تا زمانیکه قوم سادات کشور تذکره اخذ نکند، من نیز به نشانه حمایت از سادات تذکره نخواهم نگرفت".
سید محمدنادر شفق، عضو شورای رسالت بامیان در سخنان خویش ابراز داشت " گروه قومی سادات تمام مشخصات و و ویژگیهای علمی یک گروه قومی را دارا است. خصوصیات مانند داشتن نیاکان مشترک، نام قومی واحد، احساس تعلق به گروه و داشتن سرزمین واحد در قوم سادات موجود است و این گروه مرد می را یک قوم مستقل می سازد".
مولوی محمد عالم فاضل، یکی دیگر از سخنرانان این گردهمایی، ضمن سخنرانی خویش ابراز داشت " حکومت به بهانه قانون اساسی، نباید بخش بزرگی از مردم افغانستان را از حق داشتن هویت شان محروم نماید. قوم سادات در پهلوی سایر اقوام کشور، حق دارند خواستار درج اسم قوم شان در تذکره باشند". 
سید عباس سجادی، مدرس مدرسه امام صادق یکاولنگ، تصریح کرد " در صورتیکه دولت حاضر نباشد قوم سادات را در تذکره ملی درج نماید، ما قوم سادات از هر نوع ابزار قانونی، مدنی و فضایی کار خواهیم گرفت تا به خواسته مشروع متان برسیم". 
سید نبی حسنی، معاون شورای علمای یکاولنگ، بیان داشت " لازم نیست تذکره ملی به نام قومها توزیع گردد، در صورتیکه چهارده قوم کشور به نام خودشان تذکره بگیرند، سادات نیز به نام سایر اقوام تذکره نخواهد گرفت تا زمانیکه به نام قوم خودشان تذکره توزیع گردد".
در اخیر اشتراک کنندگان این گردهمایی، با امضای طومار بیست متره، عنوانی رئیس جمهور خواستار درج قوم سادات در تذکره ملی گردیدند. 
قابل ذکر است در این گرد همایی، قوم سادات از تمام ولسوالیهای هشت گانه ولایت بامیان اشتراک نموده بودند. 

اعلامیه شورای رسالت – بامیان، در پیوند به ذکر نام اقوام در تذکره الکترونیک
بامیان - شورای رسالت: توزیع تذکره‌های الکترونیک یک برنامه مهم ملی است که برای همبستگی ملی، طرح برنامه‌های انکشافی، تأمین امنیت و بالا بردن اعتماد ملی به روندهای دموکراتیک، مانند انتخابات، حیاتی و ضروری است.
توزیع تذکره‌های جدید باید بر مبنای روح قانون اساسی کشور و حقوق برابر شهروندان صورت بگیرد. ماده بیست و دوم قانون اساسی «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع کشور را ممنوع قرار داده است» و ماده چهارم قانون اساسی، «ملت افغانستان را متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره،‌ ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق،‌ عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام» می‌داند. استره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان نیز در جواب به درخواست حکومت وحدت ملی، ذکر نام سایر اقوام در تذکره‌های الکترونیک را خلاف قانون ندانسته است.
شورای رسالت – بامیان، به‌عنوان یک‌نهاد مردمی مربوط به قوم سادات معتقد است که هرگونه ذکری از قومیت در کارت هویت ملی، خلاف روحیه ملت‌سازی و یکی شدن است. اکنون‌که دولت مصمم به توزیع تذکره با ذکر قومیت در آن است، ما به‌عنوان شهروندان این سرزمین، از حکومت می‌خواهیم زمینه آن را فراهم نماید تا قوم سادات و سایر اقوامی که در قانون اساسی اسامی‌شان تصریح نگردیده‌اند، نیز ‌در پهلوی چهارده قوم دیگر کشور، به نام گروه قومی خودشان تذکره بگیرند.
اصول دموکراسی، اصل حقوقی برابری شهروندان، مواد و روح قانون اساسی کشور ایجاب می‌کند تا هرگونه تبعیض بین شهروندان و اقوام کشور ممنوع قرار داده شود و با همه یکسان برخورد صورت بگیرد. قوم سادات از زمان شروع توزیع تذکره شهروندی در کشور تا امروز به نام «سادات» تذکره اخذ کرده‌اند و در کتاب اساس نیز به همین نام ثبت است که تمام اسناد رسمی ثبت‌احوال نفوس، گواه بر این ادعا است.
درصورتی‌که دولت حاضر به ثبت قوم سادات در تذکره‌های جدید نباشد، ما قوم سادات از تمام راهکارهای حقوقی، قضایی و مدنی کارخواهیم گرفت و تا زمان حل این موضوع از اخذ تذکره خودداری خواهیم نمود.
شورای رسالت – بامیان


 
کد مطلب: 78620
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل