شش مدیر ارشد ریاست ترانسپورت هرات برکنار شدند

این افراد باوجودی که بر اساس حکم ریاست جمهوری حدود یکسال قبل ازکار برکنارشده بودند، مجدداً بر اساس هدایت مقامات وزارت ترانسپورت، بدون موافقت مقام ولایت، به ریاست ترانسپورت هرات معرفی و توظیف شده بودند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۱
شش مدیر ارشد ریاست ترانسپورت هرات برکنار شدند
به گزارش پیام آفتاب، «محمد حمید طهماسبی» سرپرست وزارت ترانسپورت که به ولایت هرات سفر نموده‌است دیروز در یک نشست خبری در مرکز مطبوعات ولایت گفت که شخصاً اقدام به برکناری و سبکدوشی این افراد نموده‌است.
همچنان، سرپرست وزارت ترانسپورت افزود که موضوع توظیف مجدد این افراد بگونه همه‌جانبه بررسی می‌شود و نتیجه آن ظرف پانزده روز آینده به سمع و نظر مردم رسانده می‌شود.
در عین حال، سرپرست وزارت ترانسپورت در جریان این بازدید بر تأمین شفافیت در تمام امور اداری و محاسباتی این اداره تأکید نمود.
در همین حال، «جیلانی فرهاد» سخنگوی مقام ولایت نیز از اقدام جدی وزارت ترانسپورت قدردانی نمود و تأکید کرد که مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت‌های کاری وزارت ترانسپورت است.
این درحالی لست که توظیف مجدد این افراد از سوی وزارت ترانسپورت واکنش‌های جدی را در بین قشرهای مختلف بخصوص جامعه رسانه‌ای کشور در پی داشت.
/مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب درحوزه غرب کشور (هرات)
کد مطلب: 75771
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل