والی هرات: جلب اعتماد مردم مستلزم اقدامات مسئولان در مبارزه با فساد است

محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات خواهان تداوم اصلاحات در حوزه‌های ترانسپورتی و تامین شفافیت بیشتر در امر جمع آوری عواید ترانسپورتی شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۱
والی هرات: جلب اعتماد مردم مستلزم اقدامات مسئولان در مبارزه با فساد است
به گزارش پیام آفتاب، والی هرات امروز با «محمد حمید طهماسبی» سرپرست وزارت ترانسپورت دیدار داشت و خواهان تطبیق شفاف حکم مقام عالی ریاست جمهوری مبتنی بر تداوم اصلاحات در بخش‌های مختلف ترانسپورت هرات شد.
در همین حال، والی هرات با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر توظیف مجدد شش تن از مدیران ترانسپورت که قبلاً بر اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری از وظیفه برکنار شده بودند، خواهان اقدام فوری وزارت ترانسپورت در این راستا شد تا این موضوع به زودترین فرصت حل گردد.
آقای رحیمی تأمین شفافیت و جلب اعتماد کامل مردم را مستلزم اقدامات جدی مسئولان در راستای مبارزه بافساد عنوان نمود.
همچنان، این مقام ملی نیاز به احداث زیربناهای ترانسپورتی بخاطر احداث ترمینال‌های باربری و مسافربری را در دروازه‌های ورودی شهر هرات را جدی توصیف نمود و از وزارت ترانسپورت خواهان اقدام اساسی بخاطرا حداث ترمینال‌های معیاری در این شهر شد.
از سوی هم در بخشی از این نشست سرپرست وزارت ترانسپورت با تاکید بر پیگیری تخطی‌هایی که در راستای تطبیق حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته‌است، اطمینان داد که با افراد متخلف برخورد جدی خواهد شد.
او همچنان به رئیس ترانسپورت هرات هدایت داد تا شش مدیر متهم این اداره را از کار برکنار نمایند.
 آقای طهماسبی گفت که تأمین شفافیت و مبارزه باحلقه مافیایی فساد دروزارت ترانسپورت یکی ازجمله اولویت‌های کاری وی می‌باشد، و ر این راستا اقدام خواهد شد.
سرپرست وزارت ترانسپورت ازاهدای ملی بس‌های جدید به هرات وهمچنان توجه به احداث ترمینال‌های مسافربری و باربری در ولایت هرات اطمنیان داد.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب درحوزه غرب کشور (هرات)
کد مطلب: 75766
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل