وزیر انرژی و آب قرارداد دوازده پروژه آبی را امضاء کرد

این پروژه‌ها به ارزش ۳۱۷ میلیون افغانی در هشت ولایت کشور در جریان یک ماه گذشته از سوی «اینجینیر علی احمد عثمانی» وزیر انرژی و آب امضا شده‌است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۹
وزیر انرژی و آب قرارداد دوازده پروژه آبی را امضاء کرد
به گزارش پیام آفتاب، «آصف غفوری» مسئول مطبوعاتی وزارت انرژی و آب کشور به پیام آفتاب گفت که این دوازده پروژه در قالب پروژه (IRDPاحیا، بازسازی و انکشاف شبکه‌های آبیاری) ریاست انسجام پروژه‌های وزارت انرژی و آب طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده‌است.
به گفته آقای غفوری این دوازده پروژه یاد شده شامل پروژه‌های زیر
۱: بازسازی و تحکیم دیوارهای استنادی سواحل رودخانه‌های کشک بهار
۲: کانال آبیاری کوزبیهار
۳: کانال آبیاری دنبالی وخیر آباد
۴: دیوار استنادی سواحل رودخانه زنگ آباد
۵: تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه نعمت خیل
۶: بازسازی کانال آبیاری ناگهان
۷: بازسازی کانال آبیاری سفید روان
۸: بازسازی و تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه نوری سفیدی
۹: بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه سنگ زرد
۱۰: تحکیم دیواراستنادی سواحل روخانه بخشی خیلت
۱۱: حکیم دیوارسواحل رودخانه قاضی کیننی
۱۲: دیوار استنادی سواحل رودخانه خوشاپ می‌باشد.
آقای غفوری تأکید کرد که این پروژه‌ها در ولسوالی دولت یار ولایت غور، خوگیانی ولایت ننگرهار، لاش جوین ولایت فراه، پنجوانی وزری ولایت کندهار، فرزه ولایت کابل، ارغنداب ولایت کندهار، انجیل ولایت هرات، حصه اول ولایت کاپیسا، لعل و سرجنگل ولایت غور، رخه ولایت پنجشیر، مرکزسرپل و ولسوالی دامان ولایت کندهار اجراء می‌شود.
مسوول مطبوعاتی وزارت انرژی و آب کشور تصریح کرد که با ساخت این پروژه‌ها بیشتر از ۷ هزار هکتار زمین زیر آبیاری قرار می‌گیرد و از خدمات آن بیشتر از ۱۰ هزار خانواده بهره‌مند می‌شوند.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب در حوزه غرب کشور (هرات)
کد مطلب: 75247
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل