وزارت احیا و انکشاف دهات: در سه سال گذشته ۴۰ هزار پروژه تطبیق شده‌است

وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که این وزارت در سه سال گذشته ۴۰هزار پروژه را در بخش‌های مختلف تطبیق کرده‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ میزان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۹
وزارت احیا و انکشاف دهات: در سه سال گذشته ۴۰ هزار پروژه تطبیق شده‌است
وزرات احیا و انکشاف دهات با نشر خبرنامه‌ای گفته که از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی تا پایان ماه اسد سال روان خورشیدی ۴۰ هزار و ۹۶۷ پروژه را در بخش‌های ترانسپورت، آب‌رسانی و حفظ‌الصحهٔ محیطی، آب‌یاری، برق‌رسانی، تعلیم و تربیت، صحت، معیشت، انکشاف محل، ارتقای ظرفیت، اقتصاد روستایی، مصونیت اجتماعی، کاریابی برای صلح، با سرمایه‌گذاری بالاتر از ۹۱۶ میلیون دالر تطبیق کرده‌است.
خبرنامه می‌افزاید با تکمیل شدن این پروژه‌ها، ۱۱میلیون و ۳۲۵ هزار روستانشین در ۱۸ هزار و ۶۶۹ روستای ۳۸۱ ولسوالی ۳۴ ولایت کشور از خدمات این پروژه‌ها شده‌اند.
این پروژه‌ها به دو بخش قسمت شده‌است. یک بخش این پروژه‌ها که شامل ۱۲ هزار و ۲۱۳ پروژه می‌شود، ویژهٔ کاریابی برای صلح است و بخش دوم که شامل ۲۸ هزار و ۷۵۴ پروژهٔ دیگر می‌شود، سایر سکتورها را در بر می‌گیرد.
این وزارت می‌گوید که در جریان تطبیق پروژه‌های کاریابی برای صلح، ۱۳ میلیون روز کاری ایجاد و برای ۶۵۰ هزار روستانشین، زمینه کار موقت فراهم شده‌است.
کد مطلب: 74467
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل