بامیان امروز؛ گزارش تصویری از راهپیمایی سادات بامیان برای هویت خواهی

20 اسد 1396 ساعت 14:45

پیام آفتاب: هزاران تن از شهروندان سادات ولایت بامیان امروز جمعه( ۲۰، اسد) به هدف درج نام قوم سادات در تذکره‌ برقی، راه پیمایی کردند.


به گزارش پیام آفتاب، هزاران تن از شهروندان سادات ولایت بامیان امروز جمعه( ۲۰، اسد) به هدف درج نام قوم سادات در تذکره‌ برقی، راهپیمایی کردند.
بعد از تصمیم اخیر کابینه مبنی بر حذف نام اقوام که در قانون اساسی نیامده از شناس‌نامه برقی، اعتراض گسترده سران سادات را به دنبال داشت.
آنان اظهار داشتند که باید تمام شهروندان کشور از آدرس هویت خویش شناخته شود و حذف هویت اقوام دیگر جای ندارد.
سران سادات افغانستان دیروز نیز در هوتل انترکانتنینتال کابل نشست را دایر و یک کمیته‌ای را برای گفتگو با رییس جمهور ایجاد کردند. 


کد مطلب: 72691

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/72691/بامیان-امروز-گزارش-تصویری-راهپیمایی-سادات-هویت-خواهی

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com