حامد کرزی از امریکا درمبارزه علیه فساد تقاضای کمک کرد

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ ثور ۱۳۸۸ ساعت ۰۵:۰۷
حامد کرزی از امریکا درمبارزه علیه فساد تقاضای کمک کرد
آرنولد فیلد، مفتش عمومی امریکا درامور بازسازی افغانستان، روز پنجشنبه گفت که دولت امریکا تلاش کافی برای مبارزه با فساد درافغانستان انجام نمی دهد.به اساس گزارش نهاد خبری تحلیلی کانگرس امریکا،  فیلد همچنان گفت که امریکا به تقاضا های مکرر رهبران حکومت افغانستان جهت مساعدت در مبارزه علیه فساد پاسخ لازم نداده است.آرنولد فیلد که روز پنجشنبه در وزارت دفاع امریکا با خبرنگاران سخن می گفت، تصریح کرد که کارهای زیادی درمبارزه با فساد باید انجام شود.پس ازآنکه تقاضا های مکرر دیگر مقامات ارشد افغان ازسوی دولت امریکا بدون پاسخ باقی ماند، رئیس جمهور کرزی، شخصاً از آرنولد فیلد، درجریان بازدید ماه مارچ اش ازافغانستان تقاضا کرد که در روند مبارزه علیه فساد با دولت افغانستان مساعدت کند.درگزارشی که مفتش خاص امریکا از روند بازسازی افغانستان به کانگرس آن کشور ارایه کرده، گفته شده است که وزارت خارجه امریکا تقاضای وزارت داخله افغانستان را برای استخدام مفتشین بین المللی به منظور کاردرکنار باز رسان افغان نادیده گرفته است.فیلد همچنان گفته است، افغان ها عقیده دارند که توانایی آنها در امر بازسازی ازسوی امریکا وهمکاران بین المللی شان دستکم گرفته میشود.
کد مطلب: 7142
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل