کمک ۲.۲ میلیون دالری استرالیا به کودکان افغانستان

پیام آفتاب: استرالیا از کمک ۲.۲ دومیلیون دالری به یونیسف یا برنامه حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۳
کمک ۲.۲ میلیون دالری استرالیا به کودکان افغانستان
استرالیا از کمک ۲.۲ میلیون دالری به یونیسف یا برنامه حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داد.
در خبرنامه دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که این پول برای بهبود وضعیت کودکان بیجا شده درافغانستان به ویژه برای مبارزه با سو تغذیه، فراهم سازی آب آشامیدنی، هزینه خواهد شد.
خبرنامه می‎افزاید که نزدیک به ۹ میلیون تن در افغانستان دستررسی محدود به خدمات صحی دارند و از همین رو ازاین پول برای فراهم سازی بخشی از کمک‎های صحی به کودکان نیز کار گرفته خواهد شد.
ریچارد فیکس، سفیر استرالیا در افغانستان در این باره گفت: "کمک‌های بشر دوستانه کشور آسترالیا روی محافظت اقشار آسیب پذیر تمرکز داشته که تأکید ویژه آن روی زنان و اطفال می‌باشند. دولت استرالیا افتخار دارد که با ادارۀ یونیسف در راستای حمایت از فعالیت‎های مهم محافظت اطفال مانند صحت و تغذی برای اطفال و خانواده‎های بی‎جاد شده و عودت کننده، مشترکأ فعالیت می‌نماید."
در همین حال، خام آدیل خضر، نمایندۀ اداره یونیسف در افغانستان گفت: "ما از سلسله‎یی همکاری‎های که ادارۀ یونیسف را در راستای عرضۀ خدمات به اطفال و زنان آسیب پذیر در افغانستان از طریق دسترسی به خدمات اساسی به منظور تأمین مصوونیت و محافظت آنها در برابر آسیب‎ها و سوء استفاده، یاری می‌رسانند، استقبال می‎نماییم."
ادارۀ یونیسف افغانستان با دولت و سایر شرکای آن فعالیت می‎نماید تا خدمات فوری صحی، تغذی، آب آشامیدنی، صحت، حفظ الصحه و خدمات محافظتی و آموزشی را برای مردمان که توسط درگیری‎ها و حوادث طبیعی متأثر گردیده‎اند، عرضه نمایند.
 
کد مطلب: 70485
مرجع : طلوع نیوز
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل