از سوی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

از خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب در کابل تقدیر شد

پیام آفتاب: همزمان با روز جهانی خبرنگار، از خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب در کابل از سوی وزیر مخابرات و تکنالوِژی معلوماتی با اعطای لوح، تقدیر به عمل آمد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۵
از خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب در کابل تقدیر شد
همزمان با روز جهانی خبرنگار، از خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب در کابل از سوی وزیر مخابرات و تکنالوِژی معلوماتی با اعطای لوح، تقدیر به عمل آمد.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پایگاه اطلاع رسانی پیام آفتاب را منبعی موثق، دقیق و بی طرف برای اطلاع رسانی عنوان نمود.
متن دقیق تقدیر نامه به صورت زیر است: 
کد مطلب: 66607
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل