صلیب سرخ خواستار رهایی بی قید و شرط کارمندان خود شد

پیام آفتاب: پس از گذشت 10 روز از حملۀ مرگبار بر کارمندان صليب سرخ در ولایت جوزجان، این نهاد خواستار رهايى بى قيد و شرط دو کارمند ربوده شدۀ خود گردید.
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۹
صلیب سرخ خواستار رهایی بی قید و شرط کارمندان خود شد
پس از گذشت 10 روز از حملۀ مرگبار بر کارمندان صليب سرخ در ولایت جوزجان، این نهاد خواستار رهايى بى قيد و شرط دو کارمند ربوده شدۀ خود گردید.
افراد مسلح که به گفتۀ مقامات محلى ولايت جوزجان، وابسته به گروه داعش هستند، ده روز قبل در ولسوالى قوش تپۀ ولايت جوزجان، برکارمندان کميته جهانى صليب سرخ حمله کردند، که درنتيجه شش تن را کُشتند و دو تن ديگر را باخود بردند.
کميتۀ بين المللى صليب سرخ، در پى اين رويداد تمام فعاليت هاى خود را در افغانستان به حالت تعليق در آورد.
اکنون که ده روز از اين رويداد مى گذرد، کميته بين المللی صليب سرخ خواهان رهايى مصوون و بى قيد و شرط دو کارمند ربوده شده خود شده است.
مونيکا زيناريلى رييس نمايندگى مرکزى کميته جهانى صليب سرخ در افغانستان گفت: "ما از ربايندگان، با توسل به احساس بشرى شان ميخواهيم تا همکاران ما را هرچه زودتر بدون قيدو شرط رها نمايند؛ ما همچنان از ربايندگان خواهش ميکنيم که از اجراى اعمالى که زندگى آنها را با خطر مواجه مى سازد خوددارى نمايند."
وى گفت که کميتۀ جهانى صليب سرخ، از تمامى مقامات و گروه هاى مسلح که در آن ساحه فعال اند، ميخواهد تا نهايت سعى و تلاش خود را به خرج دهند تا زمينۀ رهايى مصوون دو کارمند ربوده شدۀ اين کميته فراهم شود و از اعمالى جلوگيرى کنند که ممکن زندگى آنها را به خطرمواجه سازد.

 
کد مطلب: 65111
مرجع : پژواک
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل