افتتاح اکادمی جدید گمرکات و مالیات + تصاویر

پیام آفتاب: پیام آفتاب، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه اکادمی جدید گمرکات و مالیات وزارت مالیه را افتتاح نمود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۷
افتتاح اکادمی جدید گمرکات و مالیات + تصاویر
به گزارش پیام آفتاب، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه اکادمی جدید گمرکات و مالیات وزارت مالیه را افتتاح نمود.
در این مراسم شماری از کلای محترم ولسی جرگه، روسا و مقامات ادارات دولتی، مسئولین نماینده گان سفارتخانه های دولتی، تمویل کنندگان بین المللی و مسئولین پوهنتون ها حضور داشتند، "وزیر مالیه گفت: این اکادمی با راه اندازی پروگرام های مؤثر مسلکی سازی کارمندان از طریق انکشاف نصاب تعلیمی گمرکی و مالیاتی، ایجاد زمینه های تریننگ های عملی و استفاده از امکانات آموزشی سازمان جهانی گمرکات خواهد توانست تا یک نظام سالم گمرکی و مالیاتی و نیروی بشری عاری از فساد را بار آورده در جهت اصلاح و معیاری سازی اداره، بلند بردن سقف عایداتی و در نهایت تقویت اقتصاد کشور نقش بسزایی را ایفا نماید."
وی افزود این پروگرام ما را کمک خواهد کرد تا فساد را ریشه کن ساخته اصلاحات را پیاده نموده و اصل شایسته سالاری و قانون را  در وزارت مالیه تطبیق نماییم.
نماینده اتحادیه اروپا گفت: این اکادمی کارمندان خدمات ملکی را قادر خواهد ساخت تا خدمات هر چی بهتر و مسلکی را برای مردم فراهم نمایند. همچنان وی به تداوم کمک های شان به افغانستان اطمینان دادند.


این نهاد اکادمیک بهدف عرضۀ نیروی جدید بشری گمرکات که مجهز به مهارت های عصری امور گمرکی غرض به وجود آوردن تسهیلات تجارتی، عیار نمودن گمرکات با معیارهای جهانی گمرکات، جمع آوری عواید گمرکی از اموال تجارتی وارد شده از طریق سرحدات زمینی و هوائی میباشد، ایجاد گردیده است.
تاسیس اکادمی جدید، برمبنای نیازمندی به یک برنامه پایدار و موثر ظرفیت سازی نسبت به اکادمی ملی گمرکات قبلی بوده که بطور نمونه؛ کارمندان جدیدالتقرر قبل از اشغال وظیفه خویش باید در برنامه آموزشی ظرفیت سازی چهار ماهه جهت دانستن ارزشهای وظیفوی و تطبیق استاندارد ها اشتراک ورزند. مرحله بعدی اکادمی، شامل ایجاد یک برنامه ظرفیت سازی موثر طبق نیاز مندی های ریاست عمومی عواید به کارمندان این ریاست میباشد.
قابل تذکر است که این مراسم با دیدار از صنف های درسی، کمپیوتر لب ها، صنف های کار عملی، کتابخانه و برنامۀ های آموزشی الکترونیکی سازمان جهانی گمرکات به پایان رسید.


 
کد مطلب: 60117
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل