پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع جمهوری اسلامی افغانستان

2 جدی 1387 ساعت 10:12


شورای تدوین پیش نویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، در قالب دو گروه فقه (ده نفر) و حقوق اسلامی (سه نفر) در سرطان ۱۳۸۴ خورشیدی، تحقیقات علمی و تخصصی خود را، در طی مراحل ذیل آغاز کرده و در اسد (مرداد) ۱۳۸۵ خورشیدی، به انجام رساندند.

برای مشاهده فایل مربوطه اینجا کلیک کنید


کد مطلب: 5674

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/5674/پیش-نویس-قانون-احوال-شخصیه-اهل-تشیع-جمهوری-اسلامی-افغانستان

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com