هیئت بازرسی سنا:

اداره‌های شاروالی و ترانسپورت هرات بیشترین فساد را دارند

پیام آفتاب: هیئت نظارتی مجلس سنای کشور اداره‌های شاروالی و ترانسپورت هرات را آغشته به فساد اعلام کرد. این هیئت خواستار برداشتن گام‌های عملی برای ریشه کن کردن فساد در این اداره‌ها شد. برخی از اعضای این هیئت از ناآرامی‌ها، آدمربایی و همچنین زورگویی افرادمسلح غیرمسئول هم به نام چالش‌های جدی مردم یاد کردند. والی هرات هم به گونه‌ای این دشواری‌ها را می‌پذیرد، ولی فساد و ناآرامی را مشکل عمومی در کشور می‌داند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۹
اداره‌های شاروالی و ترانسپورت هرات بیشترین فساد را دارند
به گزارش پیام آفتاب، هیئت مشرانوجرگه که از چند روز بدینسو در هرات بسر می‌برد، بررسی‌های خود را از اداره‌های گمرک، شهرسازی، برق، مخابرات، آبرسانی، شاروالی، ترانسپورت و چند ادارهٔ دیگر انجام داده است.
این هیئت در پایان بررسی‌ها، مشکلات و کارهایی که این اداره‌ها انجام دادند را برشمرده و اعلام کرد که بیش‌ترین فساد در اداره‌های شاروالی و ترانسپورت هرات دیده شده است.
خانم اکبری رئیس این هیئت پافشاری کرد که باید ادارهٔ محلی در زمینهٔ ریشه‌کن کردن یا کاهش فساد در این اداره‌ها بیش‌تر از پیش بکوشد.
موضوع دیگری که به عنوان نگرانی جدی برای مردم هرات می‌باشد، از سوی این هیئت چالش امنیتی بیان شد.
گل احمد اعظمی نمایندهٔ مجلس سنا و عضو این هیئت، از زورگوهای مسلح، آدم‌ربایی‌ها و ناآرامی‌ها پیاپی سخن گفت که به گفتهٔ او مردم را با دشواری‌های بسیاری روبرو کرده است.
در همین حال، محمدآصف رحیمی والی هرات، چالش‌های گوناگون در اداره‌های دولتی را می‌پذیرد، اما مسائلی مانند ناآرامی و فساد اداری را مشکل همهٔ کشور می‌داند و می‌گوید که هرات هم از این امر مستثنا نیست و بی‌گمان یک‌سری دشواری‌ها دامنگیر این ولایت نیزهست.
والی هرات همچنین پافشاری کرد که برای بهبود وضعیت باید سیستم‌ها نیرومند شود و تنها شخص یا اشخاص کاری انجام داده نمی‌توانند.
وی همچنان وعده می‌دهد که برای بهبود و تأمین امنیت ولایت هرات تمام سکتورهای امنیتی با جدیت و با هماهنگی کامل به پیش خواهند رفت.
هر از چندگاهی هیئت‌هایی مانند این چه از سوی مجلس سنا و چه از سوی مجلس نمایندگان، به بهانهٔ بررسی کارکرد اداره‌های دولتی وارد هرات می‌شوند، ولی به باور برخی‌ها، تاکنون نتیجهٔ بررسی‌های آنان، چندان مشهود نبود و آشکار هم نیست که مشکلاتی که این‌بار هم هیئت در بررسی‌های خود به آنان برخورده، حل شود یا نه!
- پدرام قاضی زاده، خبرنگار پیام آفتاب در غرب افغانستان (هرات)
کد مطلب: 54427
گزارشگر : عبدالقیوم پدرام قاضی‌زاده
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل