رقم اخراج پناهجویان رد شده از آلمان افزایش یافته است

رقم پناهجویانی که در چند ماه اخیر وارد آلمان شده اند، کاهش یافته است. در حین حال شمار بیشتری از پناهجویان رد شده به کشورهای شان بازگردانده شده اند و رقم عودت داوطلبانه نیز افزایش یافته است.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۰
رقم اخراج پناهجویان رد شده از آلمان افزایش یافته است
رقم اخراج پناهجویان رد شده در شش ماه اول سال روان میلادی در سراسر آلمان افزایش یافته است. تقریبا در همه ایالات آلمان رقم اخراج پناهجویان رد شده افزایش یافته است و ازعودت این پناهجویان به طور جدی نظارت می گردد. بر اساس بررسی خبرگزاری آلمان به خصوص ایالت زاکسن آلمان که ۲۲۴۵ پناهجو رد شده را اخراج نموده است، رقم اخراج پناهجویان را به مقایسه از نیمه اول سال ۲۰۱۵ بیش از چهار برابر گردانیده است. همچنین به طور قابل توجهی رقم عودت داوطلبانه پناهندگان سابق و پناهجویان که برای عودت شان پول بدست می آورند، نیز افزایش یافته است.
وزارت داخله ایالت نوردراین-وستفالن آلمان با ۲۱۶۷ مورد اخراج پناهجویان رد شده، در درجه های بالا قرار گرفته است. اگر چه این پرجمعیت ترین ایالت آلمان بعد از ایالت زاکسن قرار دارد اما در این احصائیه گیری از شهر دوسلدورف این ایالت تنها ارقام پنج ماه اول درج گردیده است. به مقایسه سال گذشته در ایالت نوردراین-وستفالن اخراج پناهجویان رد شده به ۶۲ درصد افزایش یافته است.
هامبورگ در شش ماه اول سال ۲۰۶۶ مرد، زن و کودک را اخراج کرده است. در اینجا هم به مقایسه سال گذشته رقم اخراج پناهجویان رد شده چهار برابر افزایش یافته است. اکثر آنها، ۱۶۰۵ نفر بر اساس معلومات دفتر مرکزی اداره ثبت احوال آلمان مستقل اما تحت نظارت آلمان را ترک گفته اند. بنابرین فقط ۴۱۹ پناهجو به کشورهای شان انتقال داده شده اند و ۴۲ نفر به زور به کشورهایی که از آنجا به آلمان آمده بودند، فرستاده شده اند.
یواخیم هرمان وزیر داخله ایالت بایرن گفته است که “سیستم پناهندگی ما زمانی کاری می باشد که ما تنها پناهنده نپذیرم بلکه کسانیکه رد می شوند، با نظارت و جدیت دوباره برگردانده شوند.”
همچنین تقریبا بیشتر از پنج هزار پناهجو رد شده از دیگر ایالت چون برلین، نیدرزاکسن، بادن-وورتمبرگ وهسن بازگردانده شده اند.
همچنین رقم پناهجویان که داوطلبانه به کشور های شان بازگشت کرده اند، نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. تنها از ایالت نوردراین-وستفالن در این سال ۸۳۵۶ نفر داوطلبانه برگشت کرده اند. در ۲۶۵۲ مورد دیگر ایالت بازگشت پناهجویان را برنامه ریزی و از لحاظ مالی تمویل کرده است.
اتریش برای عودت پناهجویان از هواپیما های نظامی استفاده می کند
مانند آلمان در اتریش نیز رقم خروج پناهجویان رد شده در نیمه اول سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. حدود ۲۰۰۰ نفر، که یک افزایش ۲۳ درصد را نشان می دهد، به زور به خارج از کشور انتقال
یافته اند. خبرگزاری اتریش با استناد از وزارات داخله این کشور گزارش داده است که ۳۲۰۰ پناهجوی دیگر به طور داوطلبانه اتریش را ترک کرده اند. برای بازگشت دادن پناهجویان، اتریش روز چهارشنبه برای اولین بار از هواپیمای نظامی استفاده کرده است. یک هواپیما از نوع هرکولس C-130 ، با یازده پناهجوی رد شده و ۳۷ نفر همراه، از جمله داکتران و ناظران حقوق بشر، از ویانا به هدف بلغاریا پرواز کرد.
دویچه وله
کد مطلب: 54118
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل