گوسفندان چرسی در انگلیس

8 جوزا 1395 ساعت 12:01

در انگلستان یک گله گوسفند پس از آنکه درمزرعه قریه جنوب ولز چرس خوردند دست به تخریب زدند. ساکنان با تعجب به گوسفندان میدیدند که آنها چگونه خود را به خانه ها و موترها میزنند.


گله‌ای از گوسفندان پس از خوردن چرس که چندی قبل این محصول را درو و جمع آوری کرده بودند و قسمت از آن در امتداد جاده هنوز انباشته شده بود، دست به تخریب زدند.
مقامات دولتی این قریه گزارش میدهد که در جریان این اتفاق یک گوسفند در راه کشته شده و یکی دیگر به خانه یکی از ساکنان محل رفته و اتاق خواب آنها را تخریب کرده است.

Express گزارش میدهد، این حادثه به پولیس گزارش شده است و قول داده است که باقی مانده چرس را انتقال بدهند.

شورای منطقه ای سوانسی از شهروندان خواست هرگونه معلومات که در مورد مالک مزرعه بدست آوردند با پولیس به تماس شوند.

منبع: sputniknews


کد مطلب: 52603

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/52603/گوسفندان-چرسی-انگلیس

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com