حزب رفاه ملی

14 قوس 1386 ساعت 9:50

محتوا و شیوهٔ نگارش مرامنامه و اساسنامهٔ این حزب در مقایسه با سایر احزاب تازه تأسیس، انعکاس دهندهٔ با سوادی نویسنگان آن می‌باشد.


«حزب رفاه ملی افغانستان»، توسط «محمد حسن جعفری»، در سال ۱۳۸۲ تأسیس و در وزارت عدلیهٔ افغانستان ثبت شده است.
محمد حسن جعفری فرزند علی یاور در سال ۱۳۴۵ در شهر سر پل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در ایران تا درجهٔ لیسانس در رشتهٔ تعلیمات و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۷۵ به پایان رسانده است.
وی در تهران به کارهای فرهنگی در میان مهاجرین پرداخته و چندین مدرسه و همچنین «مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان» را تأسیس نموده بود که به نام آن کارهای فرهنگی و تبلیغاتی انجام می‌داد.
این مجمع که در تهران دفتر داشت در سال ۱۳۷۹ تعطیل شد.
حزب رفاه ملی افغانستان آن طوری که در مرامنامه و اساسنامهٔ آن آمده است با وجودی که یک حزب اسلامی به شمار می‌رود، اما به مسائل اساسی ملی و اسلامی در رابطه با حکومت و سیاست نپرداخته و برای تأمین امنیت و باز سازی افغانستان، به کمک‌های جامعهٔ جهانی، اصول دموکراسی، قانون اساسی متناقض و دولت بر آمده از کنفرانس بن، چشم امید دوخته است.
به هر حال، رهبری حزب رفاه ملی افغانستان را افراد فرهنگی و با سواد مسلمان به عهده دارند و هیئت مؤسس آن متشکل از هفت نفر است.
محتوا و شیوهٔ نگارش مرامنامه و اساسنامهٔ این حزب در مقایسه با سایر احزاب تازه تأسیس، انعکاس دهندهٔ با سوادی نویسنگان آن می‌باشد.
مجلهٔ «وفا» ارگان نشراتی حزب رفاه ملی شناخته می‌شود.


کد مطلب: 520

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/520/حزب-رفاه-ملی

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com