حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۴۱
حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان (National Peace & Islamic Party of the Tribes of Afghanistan) ، توسط آقای عبدالقاهر شریعتی، از فرماندهان محاذ ملی اسلامی افغانستان و مسؤول شورای ولایتی این حزب در ولایت لغمان در دوران جهاد ، تأسیس شده است. آقای عبدالقاهر شریعتی در سال ۱۳۳۳ در قریه ی قبال خیل ولایت لغمان به دنیا آمده و در لیسه ی روشان آن ولایت تحصیل کرده است. وی در سال ۱۳۵۹ در حالی که دانشجوی سال اول دانشکده ی حقوق در دانشگاه کابل بود برای مدتی دستگیر و زندانی شد و پس از رهایی از زندان به مجاهدین پیوست و مسؤولیت شورای ولایتی محاذ ملی اسلامی را به عهده گرفت. شریعتی آن طوری گه در زندگینامه اش نوشته است در سال ۱۳۷۳، با عده ای از علما و به اصطلاح اقشار مترقی [؟] اقوام مختلف در شهر کابل، حزبی را بنام « شورای صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان » ، تأسیس کرد و به ریاست آن برگزیده شد. پس ا ز سلطه ی طالبان اولین کنگره ی این حزب در پاکستان در سال ۱۳۷۹ برگزار شد و آقای شریعتی به دلیل فعالیت های سیاسی در پاکستان به مدت یک سال و شش ماه زندانی شد و اندکی قبل از سقوط طالبان توسط قوماندان عبدالحق آزاد گردید. در مرامنامه ی حزب صلح ملی اسلامی اقوام آمده است که این حزب در برج سنبله (= شهریور) سال ۱۳۷۴، تأسیس شده است. این حزب در هر زمانی که تأسیس شده باشد، در وزارت عدلیه به ریاست آقای شریعتی ثبت شده است، اما ریاست آن را در حال حاضر آقای میر محمد حسن شیرزی به عهده دارد. آقای شیرزی که در ابتدا معاون و رئیس دبیرخانه ی حزب بود، در حمل ۱۳۸۴ از سوی اعضای حزب به مقام ریاست آن برگزیده شد. میر محمد حسن شیرزی فرزند میر محمد حسین در سال ۱۳۳۸ در ناحیه ی هشتم شهرکابل به دنیا آمده و در سال ۱۳۶۳ از دارالمعلمین ننگر هار فارغ شده و بعد از آن یکسال دیگر در شهر تاشکند در دوران شوروی سابق در رشته ی مهندسی تحصیل کرده و سپس به پاکستان مهاجرت نموده است. نامبرده آن طوری که در زندگینامه ی خود نوشته در پیشاور ریاست بخش سیاسی سازمان الفجر را به عهده داشت. مرامنامه ی حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان در۲۳ ماده و اساسنامه ی آن درپنج عنوان تدوین شده است. ساختار تشکیلاتی این حزب عبارت است از : شورای عالی، شورای اجرائیه یا هیدت رهبری، شورای ولایتی و شورا های ولسوالی. شورای اجرائیه متشکل از ۲۱ رئیس و کمیته است که یکی از کمیته های آن « کمیته ی ایدئولوژی صلح ملی حزب» نام دارد.
کد مطلب: 514
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل