مدیر عامل اتاف‌های تجارت و صنایح بلخ خبر داد:

برگزاری یک نمایش بزرگ زراعتی در ولایت بلخ

پیام آفتاب:‌ این نمایشگاه ۹ و۱۰ ماه ثور جاری در بلخ برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ ثور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۹
برگزاری یک نمایش بزرگ زراعتی در ولایت بلخ
ریاست اتاق های تجارت و صنایع ولایت بلخ از برگزاری یک نمایشگاه بزرگ زراعتی در روزهای نزدیک در این ولایت خبر داد. 
به گفته‌ی «نصیر احمد قاسمی» مدیر عامل اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت بلخ، این نمایشگاه ۹ و۱۰ ماه ثور جاری در بلخ برگزار خواهد شد.
 وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را رشد تجارت و آگاهی دادن مردم از تولیدات داخلی در ولایت بلخ و ولایت های هم جوار عنوان کرد.
 آقای قاسمی افزود: این نمایشگاه از طرف اتاق های تجارت ولایت بلخ با همکاری آلمان و ریاست زراعت بلخ راه اندازی خواهد شد.
در این نمایشگاه از دهاقین ولایت های شمال و شمال شرق کشور نیز دعوت شده است.
 این نمایشگاه ۸۰ غرفه خواهد داشت و زارعان میوه های خشک شان را به نمایش می گذارند.
او گفت: با برگزاری این نمایشگاه، می خواهیم جامعه ی تجاری با دهاقین در قسمت فروش تولیدات داخلی همکاری کرده و اقتصاد کشور خود را رشد دهند.
 کاتب شمس رییس زراعت ولایت بلخ گفت: ولایت بلخ دارای دوصد و هفتاد و دو هزار زمین آبی و یک صد و پنجاه هزار زمین للمی دارد.
کد مطلب: 51236
مرجع : فارسی.رو
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل