حزب مردم افغانستان

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۵۶
حزب مردم افغانستان توسط آقای احمد شاه اثر، تأسیس و ثبت شده است. در مقدمه ی برنامه ی حزب مردم از رشادت و پایمردی تاریخی مردم افغانستان در برابر تجاوز بیگانگان سخن رفته اما فجایعی که در سالهای بین ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰ یعنی از کودتای کمونیستی هفتم ثور تا حمله ی امریکا به افغانستان و سقوط رژیم طالبان اتفاق افتاده را بسیار هولناک و غم انگیز دانسته و از جهاد و مقاومت مردم مجاهد افغانستان در برابر رژیم کمونیستی و تجاوز شوروی و مداخلات خارجی بعدی یاد آوری و قدر دانی نشده و تجاوز و دفاع هردو به نحوی عامل ویرانی افغانستان و بدبختی مردم این کشوردانسته شده است. این شیوه ی بر خورد با بحران سه دهه ی اخیر افغانستان که در مخالفت یکسان با رژیم کمونیستی وابسته به مسکو و مجاهدین قرار دارد، ناشی از بر خورد ایدئولوژیکی مشخصی است که معرف جهت گیری فکری و سیاسی حزب مردم می باشد. این حزب از حمله ی امریکا به افغانستان، کنفرانس بن و تشکیل دولت بر اساس موافقتنامه های آن حمایت می کند و اهداف خود را ایجاد جامعه ی مدنی مبتنی بر آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام کرده و در راستای این اهداف « اتحاد پایدار نیروهای ملی و مترقی [منظور نیرو ها ی چپ کمونیستی سابق و لیبرال کمونیست های کنونی است] را ضرورت مبرم تاریخی می داند ». از مطالعه و بر رسی برنامه ی حزب مردم چنین بر می آید که رهبری این حزب دارای سابقه ی وابستگی به گرو های چپ کمونیستی می باشد و بر خلاف بعضی دیگر از گروه های تازه تأسیس مشابه و وابسته به جریان های کمونیستی سابق که به احترام و پیروی از دین مقدس اسلام تظاهر کرده اند، در برنامه و اساسنامه ی خود از چاشنی اسلام سوء استفاده نکرده است. آقای احمد شاه اثر فرزند میرزا محمد، در سال۱۳۴۱ در شهر میمنه در ولایت فاریاب به دنیا آمده و در سال ۱۳۵۹ از لیسه العبید جوزجانی، فارغ شده است. نامبرده طوری که در زندگینامه ی خود نوشته است از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۶ چند بار در مزار شریف و کابل به جرم فعالیت های سیاسی ( احتمالاً در رابطه با گروه های مائوئیستی ) زندانی شده و در زمان حاکمیت طالبان به پاکستان رفته است. آقای اثر بعد از سقوط طالبان مدیر مسؤول نشریه ی « جهان نو » و نیز صاحب امتیاز و مدیر مسؤول نشریه «بامداد » در شهر مزار شریف می باشد. وی معاون « انجمن روزنامه نگاران آریانا » و رئیس« کمیته ی تدارک برای ایجاد اتحادیه ی آزاد و سراسری ژورنالیستان افغانستان » در سال ۱۳۸۲ بوده و از اعضای مؤسس حزب مردم افغانستان می باشد.
کد مطلب: 490
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل