تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه/عکس

پلیس فرانسه اقدام به آتش زدن و برچیدن چادرهای مهاجران در شهر کاله کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ حوت ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۲۴
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه/عکس
پلیس فرانسه اقدام به آتش زدن و برچیدن چادرهای مهاجران در شهر کاله کرد.
 
 
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
 
تصاویر/ آتش زدن چادرهای مهاجران در فرانسه‎
کد مطلب: 48910
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل