حزب اسلامی برای شرکت در مذاکرات صلح شرط گذاشت

پیام آفتاب: گروه حزب اسلامى که یکی از گروه‌های مسلح مخالف دولت می‌باشد اعلام کرده که بعد از دريافت ضمانت در مورد عدم مداخلۀ خارجى‌ها، در روند صلح اشتراک خواهد ورزيد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ حوت ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۵
حزب اسلامی برای شرکت در مذاکرات صلح شرط گذاشت
حزب اسلامى به رهبری «انجینر گلبدین حکمتیار»، اين اظهارات را در پاسخ به خواست اشرف غنى که هفتۀ گذشته از حکمتيار رهبر اين گروه تقاضا کرده بود تا در روند صلح سهم بگيرد ابراز داشت.
به نقل از پژواک، «داکتر غيرت بهيرب مسئول روابط سياسى اين گروه، ابراز داشت که اظهارات اخير رييس جمهور را به ديدۀ قدر مى‌نگرد.
نامبرده افزود که حزب اسلامى از طريق مذاکرات بين‌الافغانى، خواهان حل بحران افغانستان است.
به گفتۀ موصوف، افغانستان خانۀ مشترک همه افغانها است و خود آنها بايد درمورد سرنوشت‌ خود فيصله نمايند.
«غيرت بهير» گفت که صلح و امنيت خواست افغان‌ها است، آنها با توسل به توافق ذات البينى مى‌توانند که عوامل جنگ را محو نموده و صلح پايدار را تامين کنند.
رئيس امور سياسى حزب اسلامى افزود که اگر دخالت‌هاى خارجى در امور داخلى افغانستان قطع شود، به حاکميت ملى و آزادى کشور احترام گذاشته شود، به افغانها اجازه داده شود تا مشکلات خود را خود حل کنند و نظام مورد علاقۀ خود را ايجاد نمايند، پس آنها اين توانمندى را دارند تا در کشور صلح پايدار را تامين نموده و به جنگ خاتمه دهند.
«غيرت بهير» گفت حزب اسلامى، باور دارد که اگر امريکا به کابل صلاحيت بدهد تا بدون ميانجيگرى و مداخلۀ خارجى از طريق مذاکرات بين الافغانى، بحران افغانستان را حل نمايد، از پايان دادن به جنگ و استقرار صلح دايمى از توافق ذات البينى حمايت نمايد و اين قضيه را صرف منوط به افغانها محسوب نمايد تا درمورد نظام آيندۀ کشورشان خود فيصله نمايند؛ پس به يقين گفته مى توانيم که جنگ به زودى پايان خواهد يافت و در سرتاسر کشور صلح و امنيت تامين خواهد شد.
به گفتۀ موصوف، حزب اسلامى با استناد بر اين حقايق و مذاکرات استوار به شرايط يادشده، آماده است تا در تامين امنيت، سهم بارزی ايفا نمايد.
کد مطلب: 48526
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل