​حزب وحدت اقوام ملی اسلامی افغانستان

​حزب وحدت اقوام ملی اسلامی افغانستان طوری که در اساسنامهٔ آن آمده‌است در سال ۱۳۵۹ به رهبری آقای محمد شاه خوگیانی، بطور غیررسمی تأسیس شده و در سال ۱۳۸۳ در وزارت عدلیه ثبت گردیده‌است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۹:۲۹
​حزب وحدت اقوام ملی اسلامی افغانستان
حزب وحدت اقوام ملی اسلامی افغانستان (Tribal National Islamic Unity Party of Afghanistan)، طوری که در اساسنامهٔ آن آمده‌است در سال ۱۳۵۹ به رهبری آقای محمد شاه خوگیانی، بطور غیررسمی تأسیس شده و در سال ۱۳۸۳ در وزارت عدلیه ثبت گردیده‌است.
علاوه بر آقای خوگیانی، احسان الله یوسف زی، مسافرخان، تناولی خان، عجب خان، فضل احمد، حبیب الرحمان، حاجی شاه خان، شیر آغا، سید حبیب و منگل از مؤسسان حزب وحدت اقوام ملی اسلامی افغانستان معرفی شده‌اند.
ساسنامه و مرامنامهٔ حزب وحدت اقوام ملی اسلامی به زبان پشتو نوشته شده و تأیید منشور سازمان ملل متحد، تقویت دموکراسی، اعادهٔ حقوق زنان، احترام به دین مقدس اسلام و پیروی از آن، وحدت تمام اقوام برادر افغانستان و … از جمله اهداف این حزب ذکر شده‌است.
در مرامنامهٔ حزب وحدت اقوام ملی اسلامی شرط جذب افراد تابعیت افغانستان، وفا داری به نوامیس ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان و نیز موافق بودن با اصول دین مقدس اسلام و … تعیین شده‌است، اما در شرایط عضویت در اساسنامه، متدین بودن شرط قرار داده نشده‌است.
تنها در بخش امور اجتماعی و فرهنگی در مرامنامه نوشته کرده‌اند که تمام مشکلات و مشاجرات داخلی با در نظر داشت قوانین اسلامی و شریعت حل شود.
آقای محمد شاه خوگیانی فرزند کمال خان در قریهٔ بهار علیای ولسوالی خوگیانی در ولایت ننگرهار به دنیا آمده و در سال ۱۳۴۳ از لیسه (= دبیرستان) هوتک فارغ شده‌است.
نامبرده در مدیریت معارف ننگرهار خدمت می‌کرد که کودتای کمونیستی هفتم ثور سال ۱۳۵۷ صورت گرفت و بعد از کودتا به پاکستان هجرت کرد و در سال ۱۳۷۱ به وطن برگشته و در مدیریت زراعت مشغول به کار شد تا این که در زمان طالبان سبکدوش گردید.
کد مطلب: 480
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل