حزب نهضت صلح افغانستان

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ قوس ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۰۲
حزب نهضت صلح افغانستان (د افغانستان د سولی غورزنگ گوند) ، آن طوری که در اساسنامه ی آن آمده است در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۷۲، به رهبری آقای شهنواز تنی، تأسیس شده و بعد از انفاذ قانون احزاب سیاسی در وزارت عدلیه به ثبت رسیده است. شهنواز تنی، وزیر دفاع رژیم کمونیستی دکتر نجیب و وابسته به جناح خلق از حزب دموکراتیک خلق ( بعداً حزب وطن) بود که در تاریخ ۱۵/۱۲/ ۱۳۶۸، در تبانی با حزب اسلامی و مقامات پاکستانی علیه دکتر نجیب کودتا کرد و با شکست مواجه شد. تنی بعد از شکست در کودتا با اعضای خانواده و چند افسر نظامی اش با دو هوا پیما به پاکستان گریخت و مورد حمایت پاکستانی ها قرار گرفت. تنی، در پاکستان به سازماندهی افسران خلقی پرداخت، افسرانی که بعداً در اختیار طالبان قرار گرفتند و ماشین جنگی آن را به کار انداختند. طالبان در سال ۱۳۷۷ با خلقی ها اختلاف پیدا کرد و آنان را به اتهام توطئه برای کودتا سرکوب نمود. شهنواز تنی، با وجودی که از اعضای عالیرتبه ی حزب کمونیستی دموکراتیک خلق بود و از خلقی بودن تا آخر انکار نکرده است، خود را مسلمان می خواند. گرچه این شیوه ی غیر صادقانه را همه کمونیستان اعم از سویتیست ها و مائو ئیست ها در پیش گرفته اند، اما به نظر می رسد که آقای تنی حد اقل به نقش خلل ناپذیر اسلام در تاریخ ، فرهنگ، تمدن و زندگی مردم افغانستان صادقانه تر اعتراف می نماید و به همین دلیل در مرامنامه ی حزبش این مسأله بهتر از مرامنامه ی احزاب دارای سابقه ی اسلامی و احزاب غیر اسلامی و به اصطلاح دموکرات جدید که به خاطر ملاحظات قانونی و فریب مردم ، هر یک با انگیزه های خاصی از اسلام به عنوان چاشنی استفاده کرده اند، انعکاس یافته است.
کد مطلب: 475
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل