افزایش بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1394

پیام آفتاب: با وجود کاهش کمک‌های بین المللی، وزارت مالیۀ افغانستان می گوید که در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی، مالیات جمع شده ۲۱ در صد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این بیشترین مالیات جمع‌آوری شده در ۱۴ سال گذشته می‌باشد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ جدی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۴
افزایش بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1394
به گفتۀ وزیر مالیه افغانستان، با نایل شدن به هدف تعیین شده مالیات، صندوق بین المللی پول یا IFM کمک تشویقی ۷۵  میلیون دالری را برای افغانستان فراهم خواهد کرد.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، می گوید  بر اساس توافق که وزارت مالیه با صندوق بین المللی پول کرده بود، توانست بیش از هدف تعیین شده، مالیات جمع کند.
به گفتۀ آقای حکیمی مالیات از طریق گمرکات  و مستوفیت ها در سراسر کشور جمع آوری شده است مجموع آن به ۱۲۰.۷۵ میلیارد افغانی می رسد و این رقم ۶ میلیارد بیشتر از هدف تعیین شده است که با صندوق بین المللی پول، توافق شده بود.
 آقای حکیمی گفت: "از جمله عواید جمع آوری شده، ۵۵.۵۰ میلیارد افغانی از طریق گمرکات ما جمع آوری شده و متباقی ۶۵.۲۵ میلیارد افغانی از طریق مستوفیت ها و ریاست های عمومی عواید ما از مالیه دهندگان کوچک، متوسط و بزرگ جمع آوری شده است."

کد مطلب: 46932
مرجع : صدای آمریکا
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل