یک مقام ریاست معارف غور با دو میلیون افغانی معاش معلمان فرار کرد

پیام آفتاب: مدیر مالی اداره معارف غور پس از آنکه پول معاش معلمین یک ولسوالی را ازبانک کشید، فرار کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ عقرب ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۸
یک مقام ریاست معارف غور با دو میلیون افغانی معاش معلمان فرار کرد
مدیر مالی اداره معارف غور پس از آنکه پول معاش معلمین یک ولسوالی را ازبانک کشید، فرار کرد. مسئولان محلی در آن ولایت می‌گویند این فرد روز پنجشنبه هفته گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ششصد هزار افغانی معاش معلمین را از بانک دریافت نمود و به جای نامعلومی فرار کرده است.

به گزارش پیام آفتاب، مقامهای محلی در ولایت غور می‌گویند فردی بنام «خدایداد عبدالرحیم زی» کارمند بخش کار برنامهٔ ATP اداره معارف آن ولایت، ۲ میلیون و ۶ صد هزار افغانی پول معاش معلین آن ولایت را از بانک کشیده و پا به فرار نهاده است.

«عبدالهی خطیبی» سخنگوی والی غور می‌گوید این فرد از سوی وزارت معارف کشور، از مدت سه سال بدینسو در در ادارهٔ معارف غور استخدام شده بود که وظیفهٔ مالی بر عهده داشت.

وی افزود: خدایداد روز پنجشنبه هفته گذشته، مبلغ ۲ میلیون ۶ صد هزار افغانی معاش معلین ولسوالی شهرک آن ولایت را از بانک دریافت نموده و به جای نامعلومی فرار کرده است.

به گفتهٔ سخنگوی والی غور بنابر، تحقیقات ابتدایی آنها این فرد تا روز یک شنبه با مسئولین اداره معارف در ارتباط بوده و به بهانه‌های مختلف از آشکار کردن آدرس بود و باش خود، خودداری می‌کرده است.

مقامها می‌گویند در حال حاضر معلوم نیست که مدیر مالی اداره معارف غور به کجا فرار نموده است، اما تلاش‌های ارگانهای کشفی و استخباراتی برای پیدا کردن این شخص جریان دارد.

 -عبدالقیوم پدرام قاضی‌زاده؛ خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب در غرب افغانستان (هرات)
کد مطلب: 46036
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل