انجمن دانشجویان افغانستان ـ ادا

7 سنبله 1387 ساعت 13:32


انجمن دانشجویان افغانستان ـ ادا ( Afghanistan Students Association ) : این انجمن که اخیراً در انگلیس، توسط دانشجویان هزاره ی افغان تأسیس شده، « پایگاه مشترک برای دانشجویان، بر مبانی کثرت گرایی سیاسی و فکری، نفی بنیادگرایی مذهبی و قومی، تساوی حقوق زنان، استقرار دولت ملی، دموکراتیک و غیر ایدئولوژیک » تعریف شده است. شعار انجمن دانشجویان افغانستان در اروپا « ما نسل نو ایم با اندیشه ی نو » بوده و اهداف عمده ی آن ها عبارت اند از: ۱- حراست و پاسداری از تمامیت ارضی و منافع ملی. ۲- تحقق بخشیدن به دموکراسی. ۳ – اعتقاد به اصل سکولاریسم و جدایی دین از حکومت، با طرح شعار جامعه ی دیندار، حکومت سکولار. ۳- مبارزه با تحجر و تعبیر قرون وسطایی از دین (؟؟). آنچه که مسلم است این است که جوانان عضو انجمن مذکور تحت تأثیر گروه ها و عناصر سکولار و ضد دین و نیز تحت تأثیر جو سکولاریستی که توسط غرب به سرکردگی امریکا درجهان بوجود آمده و بر ملت های تحت ستم و عقب مانده تحمیل می شود، فکر کرده اند که سکولاریزم و بی دینی اندیشه ی نو است. در حالی که این اندیشه قرن ها، هم توسط حکام مستبد و نظام های توتالیتر و هم توسط نظام های به ظاهر دموکراتیک بر جهان تحمیل شده و نتیجه ای جز گسترش بیعدالتی و نا امنی و کمرنگ شدن ارزش های والای انسانی نداشته است. از سوی دیگر تأکید بر احترام به دین مقدس اسلام و نه اعتقاد به این دین و نیز یک سان مطرح کردن اسلام با سایر ادیان بدون هیچ تفاوتی، می تواند به معنای بی اعتقادی « ادا » به دین مقدس اسلام یا حد اقل نا آگاهی اعضای این انجمن از اسلام، تلقی شود.


کد مطلب: 4336

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4336/انجمن-دانشجویان-افغانستان-ادا

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com