شاروالی کابل قرارداد ساخت سرک پروان دوم الی سرای شمالی لب‌جر را امضا کرد

«پروژه انکشافی شهر کابل» در حال تطبیق شدن است

پیام آفتاب: برای ساخت سرک پروان دوم الی سرای شمالی لب جر، شاروالی کابل یک قرار داد ۵.۸ میلیون دالری را به شرکت ساختمانی گلکسی اسکای به امضاء رساند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ اسد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۶
«پروژه انکشافی شهر کابل» در حال تطبیق شدن است
برای ساخت سرک پروان دوم الی سرای شمالی لب جر، شاروالی کابل یک قرار داد ۵.۸ میلیون دالری را به شرکت ساختمانی گلکسی اسکای به امضاء رساند.

به گزارش خبرگزاری پیام آفتاب سرپرست شاروالی کابل روز چهارشنبه (۳۱ سرطان) حین امضای این قرار داد گفت این پروژه شامل سرک‌های چهارراهی پروان دوم الی سرک دوم وزیر آباد، سرک دوم وزیر آباد الی گولایی خواجه بغرا، گولالی خواجه بغرا الی چهارراهی سره مینه و از چهارراهی سره مینه الی گولایی پارک حصه دوم خیرخانه مینه می‌باشد.

«عبدالاحد واحد» افزود پروژه ساخت سرک پروان دوم الی سرای شمالی لب جر از سوی بانک جهانی تمویل می‌شود.

وی تأکید کرد شاروالی کابل دو پروژه عمده دیگر به ارزش ۵ و ۹۰ میلیون دالر را با بانک جهانی در حال اجرا دارد.

سرپرست شاروالی کابل گفت پروژه دیگری به نام «پروژه انکشافی شهر کابل» به ارزش ۱۱۰ میلیون دالر نیز با بانک جهانی در حال تطبیق شدن است و در این راستا تاکنون ۸۴ کیلومتر سرک بازسازی شده است.

عبدالاحد واحد افزود پروژه ساخت سرک پروان دوم الی سرای شمالی لب جر عملیات‌هایی مانند قیر ریزی، آبروهای کنار سرک، پیاده‌رو، دهلیزهای ترافیکی برای پیاده‌رو، تنویر سرک و سرسبزی و غرس درختان را در بر می‌گیرد.

سرپرست شاروالی کابل در توضیح جزئیات پروژه گفت عرض مجموعی سرک از ۲۲ تا ۴۰ متر متفاوت است و شامل سرک موتر رو، آبرو و پیاده و گلدان می‌باشد و در برخی قسمت‌ها ۲ سرک و در برخی دیگر به ۴ سرک می‌رسد.

پارکینک‌های موازی به عرص ۶ و ۷ متر، پیاده‌روهای دو طرفه به عرض ۳ تا ۶ متر، ایستگاه‌های بس‌های شهری در ۱۰ مکان در هر دو طرف سرک، آبروهای کناری ۸ و ۵ کیلومتر در هر دو طرف سرک، گلدان به طول ۶ کیلومتر، نصب ۲۱۱ پایه برق برای تنویر سرک و کاهش دهنده سرعت وسایط در سه مکان از دیگر جزئیات این پروژه بود که سرپرست شاروال کابل به آن اشاره کرد.

این پروژه از ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۵ آغاز و ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶ به پایان می‌رسد.

سرپرست شاروالی کابل افزود در ساخت این سرک بزرگان و مردم محل نیز همکاری لازم را داشته است.

عبدالاحد واحد گفت در سال‌های اخیر کار سرک سازی در کابل سرعت گرفته است و با نظارت دقیق سعی می‌شود سرک‌های معیاری ساخته شود.

«نورالله بیدار»، رئیس «شرکت ساختمانی گلکسی اسکای»، نیز حین امضای قرار داد تعهد نمود از هر گونه تلاش برای ساخت معیاری سرک‌های این پروژه دریغ نکند.

-حفیظ الله رجبی، خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در کابل
کد مطلب: 33953
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل